svasdssvasds

เปิดแนวทางปฏิบัติด้านประกันภัย ผู้เสียหายไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

เปิดแนวทางปฏิบัติด้านประกันภัย ผู้เสียหายไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ นอกจากโรงงานจะได้รับความเสียหายแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ ชุมชนโดยรอบที่ได้รับความเสียหาย วันนี้จะไปพารู้จัก แนวทางปฏิบัติด้านประกันภัยผู้เสียหายไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว มีมากมายมหาศาลแน่นอน ขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งสังคมโดยรอบ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ก็ยังคงต้องรอเรื่องของประกันภัยที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ชดเชยความเสียหาย วันนี้จะพามาแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย กรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ

เหตุไฟไหม้โรงงาน ย่านกิ่งแก้ว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ เหตุไฟไหม้โรงงาน ย่านกิ่งแก้ว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ ถอดเงื่อนไข ประกันอัคคีภัย คุ้มครองอะไรบ้าง

• สรุปจบดราม่ามุมสูง NOVYDRONE-สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

• เทียบเหตุการณ์ใหญ่ VS โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ กับทุนประกันอัคคีภัย ที่ทำไว้

ใครเสียหายอะไร ดูแนวปฏิบัติด้านประกันภัยที่นี่

‘นายอานนท์ วังวสุ’ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ของหมิงตี้ เคมีคอล ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้

เปิดแนวทางปฏิบัติด้านประกันภัย ผู้เสียหายไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

1. กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา

- ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

- ในกรณีเสียชีวิต ให้เตรียมใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกสารแสดงการเป็นทายาทตามกฎหมาย

รถยนต์ อาคาร บ้าน เสียหายต้องทำยังไง?

2. กรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

-จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด

- ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด

-หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน

-เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

3. หากท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยสุขภาพ หรือรถยนต์ของท่านทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ หรือบ้าน/อาคารของท่านทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย/ประกันอัคคีภัย (กรณีมีความคุ้มครองภัยระเบิด)/ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks) ไว้ ให้แจ้งเหตุแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้

4. หากท่านไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/ประกันภัยสุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป

อย่างไรก็ตามหากท่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงงานกิ่งแก้ว สามารถตรวจสอบที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org ท่านใดที่ได้รับผลกระทบลองศึกษารายละเอียดที่นำเสนอมา แล้วลองนำไปปฎิบัติ

related