Spring News

"อุตตม สาวนายน" คัมแบ็ก! เปิดสถาบัน "ไทยแลนด์ฟิวเจอร์" ฟื้นเศรษฐกิจไทย

08 ก.ค. 2564 เวลา 11:07 น. 16

“อุตตม สาวนายน” โพสต์ อนาคตประเทศต้องร่วมกันกำหนดและผลักดันเพื่อสิ่งที่ดีกว่า แจง แนวทางและเป้าหมายสถาบันสถาบันอนาคตไทยศึกษา “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์” ระดมความเห็นทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ท่ามกลางวิกฤตโควิด

วันนี้( 8 ก.ค.64) นายอุตตม สาวนายน อดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ อดีต รมว.คลัง ได้โพสต์เพซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน ในหัวข้อเรื่อง “อนาคตประเทศ ต้องร่วมกันกำหนดและผลักดันเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ระบุว่า  

สวัสดีครับทุกท่าน ผมกลับมาพบกันใน Facebook อีกครั้งหลังจากที่ไม่ค่อยได้เขียนตั้งแต่ผมลาออกจากคณะรัฐมนตรีเมื่อกลางปีที่แล้ว ความตั้งใจเดิมที่เริ่มเขียน Facebook นั้น ก็เพื่อสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในฐานะคนที่อาสาทำงานให้บ้านเมือง อย่างไรก็ดี ระหว่างที่ว่างเว้นไปผมก็ยังติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเป็นประจำ

วันนี้ผมเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาสื่อสารกับทุกท่านอีกครั้ง คนไทยกำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญ วิกฤตโควิด คือเรื่องเฉพาะหน้าที่เราต้องร่วมกันจัดการสถานการณ์ให้ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าเราจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าอย่างจริงจังเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศ เช่น การคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่สั่งสมมานานเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และความก้าวหน้าของคนไทย  รวมถึงการสร้างสรรค์นโยบายการพัฒนาประเทศ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกภาคส่วน  

ซึ่งการที่ผมจะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ผมมีโอกาสดีที่ได้ร่วมงานกับทีมที่สถาบันอนาคตไทยศึกษา หรือ สถาบัน ThailandFuture ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาให้กับทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่จากหลายภาคส่วน 

ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า งานของสถาบันแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะช่วงที่เราเผชิญกับวิกฤตโควิด- 19 รวมทั้งการที่ประเทศไทยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ  สามารถจัดการความท้าทายใหม่ๆ ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้คนไทยทั้งในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไปได้อย่างเต็มที่
ผมขออนุญาตเล่าถึงแนวทางและเป้าหมายของสถาบันแห่งนี้สั้นๆ ครับ

ความจริงสถาบันอนาคตไทยศึกษาหรือ ThailandFuture ได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันแบบก้าวกระโดด  สถาบันฯ ก็ได้ปรับเปลี่ยนขบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และวันนี้ถือเป็นวันที่สถาบัน ThailandFuture เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยทีมงานใหม่ครับ 

สำหรับแนวทางการทำงานของสถาบันฯ คือ มุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการค้นหาและนำเสนอนโยบายการพัฒนาประเทศผ่านเวทีเปิด หรือ Open Platform เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนที่สนใจได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบและนำเสนอนโยบายต่างๆ ด้วยความคล่องตัว เพราะ ThailandFuture ถือเป็นเวทีกลางที่มีความอิสระเปิดให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น 

โดยสิ่งสำคัญที่สุด ThailandFuture มุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบายสาธารณะที่เราร่วมกันนำเสนอนั้น ได้รับการนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพลังของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน และผลงานใดๆ ของ ThailandFuture ทุกฝ่ายสามารถนำไปใช้ได้  ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการและอื่นๆ 

วันนี้ ThailandFuture ได้เริ่มขับเคลื่อนแล้ว ภายใต้การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งด้านอาชีพ ประสบการณ์ และช่วงอายุ ผมขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันคิด วิเคราะห์ ตกผลึกเพื่อตอบโจทย์ของประเทศและประชาชน 

ผมเชื่อว่าอนาคตของประเทศไม่สามารถถูกกำหนดได้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่คนไทยทุกคนสามารถ และสมควรจะมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตประเทศได้ 

รู้จักทีม Thailand Future ที่ https://bit.ly/2V8Fmnx

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด