Spring News

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สั่งงด "เรียนออนไลน์" 5 วัน ลดความเครียดช่วงโควิด

13 ก.ค. 2564 เวลา 9:27 น. 11

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศงด "เรียนออนไลน์" 5 วัน ลดความเครียดเด็กนักเรียนในสถานการณ์ "โควิด-19" โดยจะเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้ง วันที่ 2 สิงหาคม 2564

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศงด "เรียนออนไลน์" ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยระบุว่า เพื่อลดความเครียดของเด็กนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

โดยเมื่อวานนี้ (12 ก.ค.2564) นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่ในอัตราที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนได้เลือกใช้ระบบออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• การเรียนก็สำคัญ โควิด-19 ก็ต้องป้องกัน ทำไงดี เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์

• ดุสิตโพล เปิดผลสำรวจ พบครู-นักเรียน ยังไม่พร้อมเรียนออนไลน์

• คุณครูแต่งแฟนซี สร้างแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์

 ซึ่งจนถึงบัดนี้เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว และเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้สร้างความตึงเครียดให้นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคุณครูผู้สอนด้วย จึงเห็นว่าควรเว้นช่วงเวลาสำหรับการผ่อนคลายความเครียดนั้น 

 อีกทั้งจะได้เป็นเวลาสะสางงานสำหรับนักเรียนที่มีภาระงานคั่งค้าง เป็นช่วงเวลาของผู้ปกครองได้ผ่อนคลายจากการสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และเป็นช่วงเวลาสำหรับคุณครูในการพิจารณาประเมินผลการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สั่งงด "เรียนออนไลน์" 5 วัน ลดความเครียดช่วงโควิด

 

 

 ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอประกาศ งดทำการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 รวม 5 วันทำการ และจะเปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

 อนึ่ง ในระหว่างที่งดทำการเรียนการสอนออนไลน์นี้ ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนใช้เวลาพักผ่อนของตนเองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เพื่อนักเรียนจะได้มีพลังกายและพลังใจในการเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง และขอความกรุณาผู้ปกครองผ่อนปรนให้นักเรียนได้ใช้ช่วงเวลานี้พัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเรียนเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกฝ่ายภายใต้สถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีแก่ทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด