การเรียนก็สำคัญ โควิด-19 ก็ต้องป้องกัน ทำไงดี เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์

22 มิ.ย. 2564 เวลา 5:20 น. 479

การเรียนก็สำคัญ โควิด-19 ก็ต้องป้องกันด้วย ในยุคที่สถานการณ์โควิด-19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับทุกด้านในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องเรียนหนังสือ

ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาเปิดเทอมของนักเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการเปิดเทอมออกไปก่อน และเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น “การเรียนออนไลน์” แทน เมื่อลูก ๆ ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะต้องดูแลและคอยจัดตารางเรียน อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ รวมถึงสถานที่ให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้เขาได้เรียนอย่างเต็มที่

study แน่นอนว่าบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน แตกต่างกับการที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้านผ่านหน้าจออยู่แล้ว และอาจทำให้เด็ก ๆ รู้สึกไม่สนุก รู้สึกเบื่อได้ ด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศที่จะต้องนั่งเรียนผ่านหน้าจอ ไม่มีเพื่อน ๆ เหมือนในห้องเรียนปกติ โดยเฉพาะเด็กเล็ก และส่งผลให้เด็ก ๆ อาจเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน จะมิวิธีอย่างไรที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และสนุกสนาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียน 5 รูปแบบ เตรียมรับเปิดเทอมยุคโควิด-19

พร้อมเปิดเรียน ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19

4 สัญญาณเตือนคุณพ่อ คุณแม่ต้องระวัง ผลกระทบเลื่อนเปิดเทอม

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 

วิธีเตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ดังนี้

1. ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน, การมอบหมายงาน ฯลฯ)

2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ทีวี ฯลฯ)

3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน

4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ของบุตรหลาน

6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบหลังจากการเรียนเสร็จสิ้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด