Spring News

สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 9 ผืน จากภูฏาน

14 ก.ค. 2564 เวลา 4:25 น.

สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จากประเทศภูฎาน จำนวน 9 ผืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ โบกสะบัดปัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา

 วันนี้ (14 ก.ค. 64)  เวลา 09.00 น. นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วยผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จากประเทศภูฎาน จำนวน 9 ผืน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ  

สวนนงนุช

สวนนงนุช

สวนนงนุช

 

 นายกัมพล กล่าวว่า ที่ได้รับมอบธงมนตรามาจากสถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย “ เมื่อปี พ.ศ.2561”  อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ สถานทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย  ที่มอบธงมนตราและจะทำการเปลี่ยนธงตามอายุการใช้งาน สำหรับธงมนตราของประเทศภูฎาน ถือเป็นธงแห่งโชคลาภ โบกสะบัดปัดสิ่งที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชพัทยา ธงมนตรา เป็นธงที่จารึก บทสวดมนต์ไว้บนธง ธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยว ณ สวนนงนุชพัทยา นอกจากจะได้เข้าชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยาอย่างหลากหลายแล้ว

สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 9 ผืน จากภูฏาน

สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 9 ผืน จากภูฏาน

 

 ทั้งนี้ จากการที่สวนนงนุชพัทยา ทำการเปลี่ยนธงมนตราในวันนี้ เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังคงพัฒนาสวนต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย

สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 9 ผืน จากภูฏาน

สวนนงนุชพัทยา ทำพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ 9 ผืน จากภูฏาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด