กทม.เผยแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักรักษาตัวที่บ้าน (home Isolation)

15 ก.ค. 2564 เวลา 7:58 น. 7

กทม. กำหนดแนวทางดูแลแยกกัก รักษาตัวที่บ้าน (home Isolation) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนที่มีความพร้อม โดยผู้ป่วยที่จะทำการแยกกัก รักษาตัวที่บ้าน ให้โทรแจ้งสายด่วน 1330 กด 14 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปสอบสวนโรค หรือประเมินอาการเบื้องต้น

 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายอื่นๆ  เร่งเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลในสังกัด เพิ่มจำนวนศูนย์พักคอย (Community Isolation) ให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อนำส่งผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้เร็วที่สุด แก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง และบรรเทาปัญหาการแพร่กระจายเชื้อให้แก่คนในครอบครัวและคนในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• Home isolation แยกกักตัวที่บ้าน ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ใครบ้างทำได้

• เครื่องผลิตออกซิเจน ตัวช่วยช่วงระหว่างกักตัวหรือ Home Isolation

• โรงพยาบาลสนามวิกฤต ไม่ได้ชะลอการรับ แต่รับไม่ได้แล้ว เสนอ Home Isolation

 นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้กำหนดแนวทางดูแลแยกกัก รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนที่มีความพร้อม โดยผู้ป่วยที่จะทำการแยกกัก รักษาตัวที่บ้าน ให้โทรแจ้งสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 กด 14 หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปสอบสวนโรค หรือประเมินอาการเบื้องต้น

 ผู้ป่วยต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังนี้

• เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (เคสสีเขียว)

• มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีภาวะอ้วน (น้ำหนักน้อยกว่า 90 กก.)

• ผู้ป่วยและคนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันไม่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง (ระยะ 3,4,5) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

• ที่พักอาศัยโดยรวมต้องมีพื้นที่สำหรับผู้ป่วยแยกกักตัวโดยเฉพาะ

 โดยในขณะที่แยกกักตัว จะมีอาหารไปส่งให้ 3 มื้อ ทุกวัน  เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์ติดตามอาการ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร ยาฟาวิพิราเวียร์ (ตามดุลยพินิจของแพทย์) ไปส่งให้ ณ ที่พัก มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ผ่านทางวีดีโอคอล หรือโทรศัพท์ วันละ 2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน จนครบระยะเวลา 14 วัน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากขึ้น (เปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง) ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่กำหนด หรือโทร 1330  เพื่อให้ทีมแพทย์ประเมินแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

กทม.เผยแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักรักษาตัวที่บ้าน (home Isolation)

 นอกจากผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเคสสีเขียวจะสามารถแยกกักรักษาตัวแบบ Home Isolation ได้แล้ว ผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ โรงพยาลสนาม Hospitel และโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษามาแล้ว 7-10 วัน สามารถกลับบ้าน แล้วแยกกักรักษาตัวตามแนวทางของ Home Isolation ได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์  

กทม.เผยแนวทางดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แยกกักรักษาตัวที่บ้าน (home Isolation)

 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำระบบการดูแลแยกกักรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ผ่านการแพทย์ทางไกล (AMED Telehealth for Home Isolation) ที่ชื่อว่า BKKHICare ทำให้การสื่อสาร และดูแลผู้ป่วยผ่านการแพทย์ทางไกล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ผู้ป่วยมีความมั่นใจเมื่อต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด