www.ไทยร่วมใจ.com เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca วันนี้ 16 ก.ค. 64

16 ก.ค. 2564 เวลา 5:42 น. 156

www.ไทยร่วมใจ.com เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน AstraZeneca วันนี้ 16 ก.ค. 64 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่ กทม. ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรอบก่อนหน้านี้จำเป็นต้องเลื่อน พร้อมแจ้งเหตุผลว่า "ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน"

16 ก.ค. 64 www.ไทยร่วมใจ.com เปิดให้ลงทะเบียนผ่านฉีดวัคซีน AstraZeneca ผ่านเว็บไซต์, แอปเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบียนไทยร่วมใจ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา รวมถึงผู้ที่มีคิวฉีดในเดือนกรกฎาคม 64 จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพราะทางหน่วยงานยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

อย่างไรก็ตามวันนี้ 16 ก.ค. 64 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com , แอปเป๋าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ และจะเริ่มฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กลุ่มดังกล่าวในวันที่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป

 

คลิกที่นี่ >>> ลงทะเบียนไทยร่วมใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด