Spring News

วิริยะฯยัน คุ้มครองตามเดิม กรมธรรม์ใกล้หมดอายุเตรียมพบประกันโควิดใหม่

16 ก.ค. 2564 เวลา 12:47 น. 15

วิริยะประกันภัยประกาศยังให้ความคุ้มครองประกันภัยโควิด19 ทุกแผน ส่วนลูกค้าที่กรมธรรม์ใกล้หมดอายุหรือลูกค้ารายใหม่ เตรียมพบผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด19 รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นความคุ้มครองให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ต่อกรณีที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า วิริยะประกันภัยได้ออกประกาศบอกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 จึงขอเรียนชี้แจงในข้อเท็จจริงให้ทราบว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายบอกเลิกกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ซื้อไว้ทุกแผน และยังคงให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ตลอดไปจนถึงวันสิ้นสุดอายุความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฉบับนั้นๆ

วิริยะฯยัน คุ้มครองตามเดิม กรมธรรม์ใกล้หมดอายุเตรียมพบประกันโควิดใหม่

นางฐวิกาญจน์ เปิดเผยต่อไปอีกว่า แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ทั้งการพัฒนาของเชื้อไวรัสที่เกิดสายพันธ์ใหม่ๆ ขึ้นมาและแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อร่างกายของคนเราแตกต่างกันไป ทั้งการเสียชีวิตในเวลาที่รวดเร็ว หรือต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์ ตลอดไปถึงผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอ่านการป่วยเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วิริยะฯยัน คุ้มครองตามเดิม กรมธรรม์ใกล้หมดอายุเตรียมพบประกันโควิดใหม่

ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ส่งผลให้การรับประกันภัยโควิด19 จำต้องมีต้องการรประเมินความเสี่ยงภัยใหม่ จากเดิมทีธุรกิจประกันภัยใช้โมเดลของอู่ฮั่นประเมิน จำต้องใช้โมเดลผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลก ผนวกกับความต้องการในความคุ้มครองด้านประกันภัยของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะความกังวลในปัญหาเตียงขาดแคลนหรือถูกปฎิเสธการรักษาดังนั้นแนวโน้มของเงื่อนไขความคุ้มครองประกันโควิด จึงมุ่งเน้นรองรับการรักษาพยาบาลมากกว่า

"ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19 ของวิริยะประกันภัยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางนี้เช่นกัน เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด19 รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และคาดว่าจะออกมาให้ความคุ้มครองได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้" นางฐวิกาญจน์กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด