svasdssvasds

คปภ.ร่อนหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

คปภ.ร่อนหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

คปภ. ออกหนังสือ ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ

จากกรณีบริษัทประกันให้สิทธิ แจ้ง "ยกเลิก" กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ส่งผลทำให้ผู้ซื้อประกันได้รับความเดือดร้อน และเกิดความวิตกกังวลกันใหญ่ จนกลายเป็นกระแสโจมตีในโซเชียลมีเดีย โดยมีความคืบหน้าล่าสุด คือ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ออกหนังสือคำสั่งซึ่งเรียกว่า คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีใจความสำคัญในข้อ 3 ใจความว่า

-ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• คปภ.เจรจา สินมั่นคง อย่าเพิ่งยกเลิกประกันภัยโควิด ชี้ไม่ทำตามจะใช้กฎหมาย

• เปิดเงื่อนไข "สินมั่นคง" ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

• ถล่มยับ! เพจ “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด อ้างคาดการณ์สถานการณ์ไม่ได้

ทั้งนี้เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริต หรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้อย่างไรก็ตามมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 16 ก.ค. 2564 โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยหากย้อนดูเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจะตรงกับข้อ 2.5 ของหนังสือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ตามหนังสือที่แนบในเว็บข่าว

คปภ.ร่อนหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด" คปภ.ร่อนหนังสือปลดเงื่อนไข "ยกเลิกใช้สิทธิเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด"

related