Spring News

9 กิจการ ใน พื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ที่ได้รับเงินเยียวยา

17 ก.ค. 2564 เวลา 4:26 น. 76

เช็กเลย! 9 กิจการ ใน พื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ที่จะได้รับการเยียวยา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ ตามมติของ ครม.

จากมติ ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ในกลุ่มแรงงานที่รับผลกระทบจาก ประกาศเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ เฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเท่านั้น ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ 9 กิจการ แบ่งเป็น

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
อาทิ โรงแรม, รีสอร์ต, เกสต์เฮาส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
อาทิ การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
อาทิ ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
อาทิ ธุรกิจจัดนําเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทําความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (Event) 

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
อาทิ กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
อาทิ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง
อาทิ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
อาทิ กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
อาทิ การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

 

9 กิจการ ใน พื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ที่ได้รับเงินเยียวยา

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ เช็กมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ชดเชยรายได้ เงินเพิ่มพิเศษ ปิดกิจการจากโควิด
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด