svasdssvasds

วันแรก ! เปิดพักชำระหนี้ 2 เดือน ใครมีสิทธิ แบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง ?

วันแรก !  เปิดพักชำระหนี้ 2 เดือน ใครมีสิทธิ แบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง ?

ใครที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 กิจการที่ต้องเป็น นายจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบ สามารถไปยื่นพักชำระหนี้ 2 เดือน วันนี้วันแรก ใครมีสิทธิ แบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง ? เช็กกันที่นี่

ตามนโยบายที่ได้ประกาศให้มีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่เพื่อสกัดการแพร่กระจายของโควิด-19 จึงทำให้ภาคธุรกิจ ประชาชน ได้รับความเดือนร้อน จนทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยพยุงสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ที่อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ วันนี้19 ก.ค. 2564 เป็นวันแรกใครสามารถใช้สิทธิได้ แล้ว

แบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง เช็กได้ที่นี่!

ส่วนใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ ? สามารถดูรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ นายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต้องปิดกิจการจากคำสั่งทางการ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

2. กลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม คือ ลูกหนี้ที่ยังเปิดกิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ซึ่งเงื่อนไขนี้ สถาบันทางการเงินพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้อีกครั้ง

วันนี้วันแรกที่แบงก์เปิดพักชำระหนี้ วันนี้วันแรกที่แบงก์เปิดพักชำระหนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• "กรุงไทย" ขานรับธปท. พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเอสเอ็มอี-รายย่อย ปิดกิจการ

• คลัง แจงเหตุไม่เยียวยาร้านอาหาร มีสินเชื่อ-พักชำระหนี้อยู่แล้ว

 รวมมาตรการพักชำระหนี้โควิด บ้าน รถ สินเชื่อ รวมทุกธนาคาร

แล้วต้องการพักชำระหนี้อย่างไร เริ่มเมื่อไหร่ ?

ทั้งนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยหากมีหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการรัฐ จะทำให้พิจารณาความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือโทรสอบถาม 1213 โดยลูกหนี้สามารถแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

แล้วแบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง?

บ้างคนอาจไม่รู้ว่าแบงก์ที่ตัวเองเป็นลูกหนี้เข้าร่วมหรือไม่ วันนี้ # สปริงนิวส์ ได้รวบรวมมาให้แล้วว่ามีแบงก์ไหนที่เข้าร่วมบ้าง ตามรายละเอียดดังนี้ หรือสามารถดูได้ตามกราฟฟิก

วันแรก !  เปิดพักชำระหนี้ 2 เดือน ใครมีสิทธิ แบงก์ไหนเข้าร่วมบ้าง ?

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารกรุงไทย

-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

-ธนาคารเพื่อการเกษตฯ (ธ.ก.ส. )

-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ฯ (ธสน.)

-ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางฯ (ธพว.)

-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.)

-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

-ธนาคารไทยพาณิชย์

-ธนาคารกรุงเทพ

-ธนาคารกสิกรไทย

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

related