Spring News

หยุดบินพื้นที่แดงเข้ม ฝันร้ายครั้งแล้ว ครั้งเล่า ‘ธุรกิจสายการบิน’

19 ก.ค. 2564 เวลา 10:03 น. 13

การล็อกดาวน์แต่ละครั้งนอกจากชีวิตผู้คนจะได้รับผลกระทบแล้ว ธุรกิจต่างๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน หนึ่งในนั้น คือธุรกิจสายการบิน ล่าสุดสั่งคุมเข้มพื้นที่สีแดงเข้มจนทำให้หลายสายการบินประกาศคืนเงิน คืนตั๋ว ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการช่วยแอร์ไลน์เร่งด่วน

สถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้น่าเป็นห่วงจริง ๆ จนทำให้มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่ม พร้อมทั้งให้บางธุรกิจปิด หรือหยุดชั่วคราวไปก่อนเพื่อช่วยกันสกัดโควิด-19 ล่าสุดหนึ่งในธุรกิจที่ต้องหยุดเพราะมาตรการเข้มในครั้งนี้ คือ ธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะเส้นทางที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้มมีการสั่งห้ามบินในหลายเส้นทางเลยทีเดียว แน่นอนว่ากระทบต่อผู้โดยสาร และธุรกิจแอร์ไลน์

ล็อกดาวน์เคราะห์ซ้ำกรรมซัดธุรกิจสายการบิน

โดย ‘นายสุทธิพงษ์  คงพูล’ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้ข้อมูลว่า แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) กำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคล และการดำเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

จากเรื่องราวดังกล่าวจึงทำให้แอร์ไลน์ต้องออกมาขานรับนโยบาย พร้อมก้มหน้ารับชะตากรรมครั้งแล้ว ครั้งเล่า ที่หลีกหนีไม่ได้จริง ๆ หลังจากที่โควิด-19 เล่นงานธุรกิจมาแล้วกว่า 2 ปีเต็มๆ และตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะจบลงง่ายเลย ในส่วนของคำสั่งห้ามบินจากพื้นที่สีแดงเข้มไปจังหวัดอื่น ๆ ล่าสุดก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินต้องออกมาหามาตรการช่วยเหลือธุรกิจนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้ธุรกิจการบินอยู่รอดต่อไปได้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้

โควิด-19 ยังคงทำสนามบินแต่ละแห่งเงียบเหงา โควิด-19 ยังคงทำสนามบินแต่ละแห่งเงียบเหงา

เก็บค่าเช่า ลดค่าบริการขึ้น-ลง 50% อุ้มสายการบิน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย’ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าภายในท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานได้ลดอัตราค่าเช่าพื้นที่(อัตราเก่า) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 นอกจากนี้กรมท่าอากาศยานได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการเรียกเก็บอัตราค่าเช่าใหม่ในอัตราขั้นต่ำที่สุด ที่สามารถทำได้ตามคำสั่งที่กรมธนารักษ์กำหนด เบื้องต้นจะมีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ได้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ในอัตราร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน ร้อยละ 50 และยกเว้นการเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ส่องมาตรการคืนเงิน คืนตั๋ว ของแต่ละสายการบิน

ส่วนการคืนตั๋ว คืนเงินให้กับลูกค้า หลายสายการบินก็เริ่มออกมาประกาศให้ลูกค้าได้ติดต่อไปได้แล้ว วันนี้ #สปริงนิวส์ จะพามาส่องดูว่าสายการบินไหนให้ทำอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2564 รวมถึงบัตรโดยสารที่เคยขอเปลี่ยนวันเดินทางมาแล้ว โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 1 ครั้งหรือจะเลือกเก็บวงเงินค่าโดยสารไว้ใช้ในครั้งต่อไปก็ได้

ทางด้านสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมทั้งเลื่อนการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศที่มีกำหนดเปิดบินในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ออกไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงด้วย ส่วนสายการบินนกแอร์ ก็เปิดให้ผู้โดยสารสอบถามในเรื่องการเลื่อนตั๋ว เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ในขณะที่สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ประกาศมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ดังนี้

1.ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564, 12 – 15 สิงหาคม 2564, 24 – 26 กันยายน 2564, 12 - 14 ตุลาคม 2564, 21 – 26 ตุลาคม 2564, 3 – 7 ธันวาคม 2564, 9 – 13 ธันวาคม 2564 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง

2. สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 ระบบจะทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

3. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด