ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด จัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด

21 ก.ค. 2564 เวลา 11:19 น. 3

“ป.ป.ช.” ฟันทุจริตจัดซื้อจีที200 พบมีอดีตหัวหน้าส่วนราชการแต่ปัจจุบันเป็น ส.ว. กรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด (จีที200) ของหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งหมด 20 สำนวน มีผู้ถูกชี้มูลความผิดเกือบ 100 คน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด กรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด (จีที200) ของหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งหมด 20 สำนวน มีผู้ถูกชี้มูลความผิดเกือบ 100 คน

โดยหน่วยงานที่ถูกชี้มูลความผิด อาทิ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรมพาวุธทหารอากาศ กรมศุลกากร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ยะลา ภูเก็ต ระนอง เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม ผู้ถูกชี้มูลความผิดส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับมอบงานของแต่ละหน่วยงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการบางคนถูกร่วมชี้มูลความผิดด้วย ส่วนใหญ่เป็นความผิดทางวินัย มีทั้งวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง กรณีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระเบียบ ส่วนโทษทางอาญามีเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามผู้ถูกชี้มูลความผิดบางคนมีตำแหน่งเป็นอดีตหัวหน้าส่วนราชการ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นส.ว. โดยขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังสรุปรายละเอียดทั้งหมด เพื่อแถลงข่าวในเร็วๆ นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด