Spring News

ทบ. ส่งเครื่องบินคาซ่า ช่วยขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาห่างไกล

23 ก.ค. 2564 เวลา 3:46 น. 2

กองทัพบก ปรับเครื่องบินคาซ่า มาใช้บินส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาห่างไกล ล่าสุดบินทดสอบเรียบร้อย ทั้งระบบป้องกันเชื้อ-ดูแลผู้ป่วยก่อนใช้งานจริง สามารถติดต่อศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้ให้การสนับสนุน การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษาตัว โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กอ.รมน.จังหวัด ตามนโยบายพาคนกลับบ้านของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารนำขีดความสามารถและทรัพยากรที่กองทัพบกมีอยู่มาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดทุกวิถีทาง โดยในส่วนของการกระจายผู้ป่วยกลับไปรักษายังภูมิลำเนา เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้กลไกของศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก กองทัพภาค และกรมแพทย์ทหารบก ดำเนินการตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564

ทบ. ส่งเครื่องบินคาซ่า ช่วยขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาห่างไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบก สั่งให้นำเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 หรือ คาซ่า มาเป็นยานพาหนะเพิ่มเติมในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นจังหวัดพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขณะนี้กองทัพบกได้มีการปรับปรุงห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อ ครอบคลุมการแพร่กระจายของเชื้อ, ระบบความปลอดภัย ,ปรับระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ, การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสาร คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของบุคลากร นักบิน ช่างเครื่อง จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล ดูแลติดตามอาการของผู้ป่วยในระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์การบิน 

ทบ. ส่งเครื่องบินคาซ่า ช่วยขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาห่างไกล

และเพื่อให้พร้อมในทุกระบบ “ทีมลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิดทางอากาศ กองทัพบก”  ( Covid-19 Aero Medical Evacuation Army Team : ArmCAME ) จากกรมการขนส่งทหารบก พร้อมด้วยแพทย์เวชศาสตร์การบินจากกรมแพทย์ทหารบก ได้นำเครื่องบินคาซ่าที่ดัดแปลงแล้ว ขึ้นบินทดสอบระบบและซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตั้งแต่การรับและนำผู้ป่วยขึ้นเครื่อง, การจัดการสัมภาระ, แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตน จนถึงการลำเลียงผู้ป่วยเมื่อถึงปลายทาง และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอากาศยานเมื่อจบภารกิจโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ซึ่งการบินทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทบ. ส่งเครื่องบินคาซ่า ช่วยขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาห่างไกล

สำหรับเครื่องบินคาซ่า เป็นอากาศยานประจำการที่กองทัพบกใช้ในภารกิจป้องกันประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายกำลังทหาร ยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ ภารกิจการฝึกศึกษาทางทหาร เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ การกระโดดร่ม  การฝึกร่วม/ผสม ภารกิจส่งกลับสายแพทย์ และการบรรเทาสาธารภัย ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด(สีเขียว) ที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนา สามารถติดต่อไปยัง ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก (กทม.) โทร. 02-270-5685-9 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด