svasdssvasds

"อนุชา นาคาศัย" เผย 590 วัด ทั่วประเทศ ร่วม “เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” 

"อนุชา นาคาศัย" เผย 590 วัด ทั่วประเทศ ร่วม “เผาศพโควิดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” 

นายอนุชา นาคาศัย เปิดเผยว่า 590 วัด ทั่วประเทศ ร่วมเจตนารมณ์ "เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" และวัดหลายๆพื้นที่ได้มีการปรับมาตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อจำนวน 118 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมสนับสนุนได้เป็นอย่างดี

25 ก.ค.64 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบ พบว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์ "เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย" โดยมีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑล จำนวน 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายอนุชา ยังระบุอีกว่า  ยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว จำนวน 118 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ พ.ศ. ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ทางวัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด อีกทั้งให้เร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วนต่อไป

related