svasdssvasds

รวมอุปกรณ์เผาศพผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ที่จำเป็น แต่กำลังขาดแคลน

รวมอุปกรณ์เผาศพผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ที่จำเป็น แต่กำลังขาดแคลน

การจัดการศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นเรื่องที่ยากและใหม่มากในประเทศเรา นอกจากปัญหาเรื่องเตียงไม่พอแล้ว อีกเรื่องที่ตามมาคือ ‘อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาศพ ก็ไม่เพียงพอเช่นกัน มาดูกันว่าในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ต้องใช้อะไรบ้าง

1. อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE)

แน่นอนว่าอาชีพสัปเหร่อ ถือเป็นด่านหน้า และด่านสุดท้ายที่จะเผชิญกับผู้ติดเชื้อ ดังนั้นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อจึงจำเป็นมากๆ ซึ่งได้แก่

- ชุด PPE หรือชุดป้องกันตัวเอง

- หน้ากากกรองอากาศ (surgical mask) หรือหน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95, N100

- แว่นป้องกันตา

- หน้ากาก Face Shield

- ถุงมือ 2 ชั้น

- รองเท้าบูต

- หมวกคลุมผม

รวมอุปกรณ์เผาศพผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ที่จำเป็น แต่กำลังขาดแคลน

2. ถุงบรรจุศพ (Body Bag)

แยกเป็น 2 กรณีคือ

- กรณีใช้ถุงบรรจุศพตามท้องตลาดทั่วไป (Commercial Body Bag) ใช้จำนวน 2 ถุงต่อ 1 ศพ

- กรณีใช้ถุงบรรจุศพแบบมาตรฐาน (OSHA-Standard Body Bag) ใช้จำนวน 1 ถุงต่อ 1 ศพ

นอกจากนี้ยังมี สายเคเบิ้ลคล้องซิป (Zip Tie) และต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard Tag)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระอนุเคราะห์ ฌาปนกิจศพโควิด ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิปโซเชียล สัปเหร่อเรียกเก็บเงินค่าเผาศพโควิดทำญาติถึงกับท้อ

มูลนิธิไร้สำนึกเรียกรับเงินค่าเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19

3. น้ำยาฆ่าเชื้อ และวัสดุสำหรับการฆ่าเชื้อ

ในการทำความสะอาดให้ใช้วิธีการเช็ด ซับ หรือล้างแทนการฉีด พ่น บริเวณศพ เพื่อลดการกระจายของเชื้อโควิด-19

- 0.5% Hypochlorite solution หรือ น้ำยาฆ่าเชื้ออื่น ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม สหรัฐอเมริกา ว่าสามารถทำลายเชื้อ SARS-CoV-2ได้ (EPA-registered disinfectant)

- น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol based hand rub)

- ผ้าก๊อซหุ้มสำลี (Top dressing) และสำลีก้อน

- ถุงขยะติดเชื้อ

4. หีบศพ

- กรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ให้ใช้เตาเผาศพเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการเผากลางแจ้ง

- ต้องใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษแบบสองห้องเผา โดยต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาศพ ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในห้องควันไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเผาศพ

- ในระหว่างการเผาศพ ไม่ควรเปิดประตูเตาเผาศพ และหลีกเลี่ยงการเขี่ยศพ หรือพลิกศพ

แน่นอนว่าในการเผาศพล้วนต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตหลายคน ไม่มีความสามารถในการจ่ายให้กับการจัดการศพได้ และบางวัดอาจไม่รับเผาศพ ให้กับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุต) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งวัด ที่เผาศพให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 โดย “สัปเหร่อต๋อย” หรือ “สุรเสก เนื่องน้อย” ได้เปิดเผยถึงการทำหน้าที่ของตนเอง ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ควบคุมการเดินทาง ข้ามมิติ” และได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ สำหรับการเผาศพ และการซ่อมแซมเตาเผาศพ

หากใครที่อยากช่วยเหลือ หรืออยากบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่

1. เฟซบุ๊กผู้ควบคุมการเดินทาง ข้ามมิติ

2. วัดเสาธงหิน เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร

3. วัดราษฎร์ประคองธรรม

4. วัดบางม่วง จังหวัดนนทบุรี

5. วัดแคนอก เมืองนนทบุรี

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข. คําแนะนําและแนวทางการเข้าร่วมงานฌาปนกิจ ศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข.

 

 

related