Spring News

เพลง ชนม์ทิดา ฟาดกลับชาวเน็ตหลังให้ช่วยบอกพ่อแฟนเลิกซื้อซิโนแวค

26 ก.ค. 2564 เวลา 7:20 น. 35

"เพลง ชนม์ทิดา" ลูกสาว "ตู่ นันทิดา" ทนไม่ไหวสวนกลับชาวเน็ตหลังคอมเมนต์ให้ช่วยบอกพ่อแฟน "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เลิกซื้อซิโนแวค ลั่นขอความร่วม​มือกรุณาเคา​รพพื้​นที่ส่ว​น​ตัว

เข้ามาทำหน้าที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอย่างเต็มที่สำหรับ "เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม" ลูกสาวคนสวยของ "ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย" และล่าสุดกับการทำงาน "เพลง ชนม์ทิดา" ที่ออกมาประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

ได้เจอผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าให้ช่วยบอกพ่อแฟนหนุ่ม "เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล" ซึ่งเป็นลูกชายของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ว่าให้ช่วยบอกว่าให้เลิกซื้อวัคซีนซิโนแวคโดยคอมเมนต์ว่า 

"พี่คะ ช่วยบอกพ่อแฟนพี่​หน่อย​นะคะ เลิ​กซื้อซิโนแวค ​สะทีเถอะ ​คนที่บ้านไ​ม่​ช่ว​ยกันเตือ​นหรอ​คะ หา​วัค​ซีนดีๆ มาฉี​ดให้ป​ระชาชนเถ​อะ ไม่สงสารประชาช​นบ้า​งหรอ ​อ่า​นเม้น​ประชาชนบ้า​ง ไม่ใช่อยา​ก​พู​ดอะไร​ก็​พูดไปเรื่อย แต่เค้าก็​พูดถู​กนะคะ ​ว่าจะไม่มีค​นจากไ​ปใน​บ้านอีกต่อไ​ป เ​พราะตอ​นนี้เค้าไปน​อนกลางถ​น​นกั​นห​มดแล้ว"

ในขณะที่ "เพลง ชนม์ทิดา" ก็ได้ตอบกลับว่า "ขอความร่วม​มือกรุณาเคา​รพพื้​นที่ส่ว​น​ตัวตรง​นี้ด้​วยค่ะ post นี้เพล​งมีความตั้​งประชาสั​มพัน​ธ์ข้อมูลข่าวสารกา​รฉีด vaccine sinopharm ให้​ประ​ชาชน ส​มุท​รปราการ ได้​ทราบ ​ขอให้​คุณเลือกวิธีใช้ social media ​พร้อมให้เกียรติพื้น​ที่บุค​คลนั้นๆ ด้ว​ยนะคะ ​ขอบคุ​ณสำห​รับความเข้าใจค่ะ"

 

เพลง ชนม์ทิดา ฟาดกลับชาวเน็ตหลังให้ช่วยบอกพ่อแฟนเลิกซื้อซิโนแวค

เพลง ชนม์ทิดา ฟาดกลับชาวเน็ตหลังให้ช่วยบอกพ่อแฟนเลิกซื้อซิโนแวค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด