svasdssvasds

ประวิตร ยินดี แก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รับรองโดย UNESCO

ประวิตร ยินดี แก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รับรองโดย UNESCO

เป็นปลื้ม! พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ถึงกับยินดี หลัง ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน แก่งกระจาน เป็นมรดกโลก พร้อมขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ ที่ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่า เพื่อเป็นสมบัติยันลูกหลานสืบไป

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทย ในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลก จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่44 ประจำปี 2564  ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผ่านระบบทางไกล โดยมีมติให้กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทย ได้รับการบรรจุเข้าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการนำเสนอมาแล้ว ถึง 3 ครั้ง (ปี 2558, ปี 2559 และ ปี 2562) นับเป็นความพยายามของรัฐบาล และเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมทั้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก และถือเป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6  และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทยด้วย นับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย รวมถึงเป็นการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าให้เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ประกอบกับความมุ่งมั่นของ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ทส., คณะกรรมการ ตลอดจนคณะทำงานทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ในการณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติผืนป่า เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานคนไทยสืบต่อไป

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด