svasdssvasds

เกณฑ์ใหม่ของการฉีดวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรด่านหน้า ต่างจากที่แล้วมายังไง?

เกณฑ์ใหม่ของการฉีดวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรด่านหน้า ต่างจากที่แล้วมายังไง?

วัคซีน Pfizer ต้องเก็บในที่เย็นจัดๆ แต่เมื่อมาถึงไทยกลับกลายเป็นประเด็นร้อนจัดๆ เพราะการกระจายวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้า มีเกณฑ์พิจารณามากมายจึงไม่ง่ายที่ได้รับวัคซีนล็อตบริจาคที่มาจากสหรัฐอเมริกา

ย้อนไปดูความเดิมที่รัฐบาลประกาศไว้เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ นั่นคือ วัคซีน Pfizer ที่สหรัฐอเมริกาประกาศว่า ให้ประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านโดส และเพิ่งมีพิธีรับมอบในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

วัคซีน Pfizer กับการจัดสรรก่อนของจะมา (1)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบตามแนวทางกระจายวัคซีนไฟเซอร์ โดยประกาศกระจายวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส คู่กับวัคซีน AstraZeneca 1.05 ล้านโดส แต่ไม่ระบุจำนวนโดสที่แน่ชัดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

บริจาค

วัคซีน Pfizer กับการจัดสรรก่อนของจะมา (2)

มาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีมติจากที่ประชุม ศบค.เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน Pfizer ที่ได้รับบริจาคจำนวน 1.54 ล้านโดส ดังนี้

 • 500,000 โดส เป็น Booster Dose ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ
 • 800,000 โดส ให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ที่มีสัญชาติไทย
 • 150,000 โดส ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรัง
 • 45,000 โดส สำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักกีฬา นักการทูต
 • 5,000 โดส สำหรับการศึกษาวิจัย
 • 40,000 โดส สำรองที่ส่วนกลางเพื่อตอบโต้การระบาด

วัคซีนไฟเซอร์

วัคซีน Pfizer กับการจัดสรรก่อนของจะมา (3)

อินโฟกราฟิกด้านล่างเป็นการ จัดสรรวัคซีน Pfizer 1.54 ล้านโดส จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม จะเห็นว่าตัวเลขการจัดสรรวัคซีนรอบนี้ต่างไปจากเดิมบางส่วน

 • 700,000 โดส เป็น Booster Dose เข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ
 • 645,000 โดส ให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง
 • 150,000 โดส ให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักกีฬา นักการทูต
 • 5,000 โดส สำหรับการศึกษาวิจัย
 • 40,000 โดส สำรองตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

วัคซีน Pfizer กับการจัดสรรก่อนของจะมา (4)

ต่อมา คณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีมติจากที่ประชุมให้จัดสรรวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส แบ่งเป็น

 • 700,000 โดส เป็นเข็มกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ 
 • 645,000 โดส ให้กลุ่มเสี่ยง 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป + ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง + หญิงตั้งครรภ์)
 • 150,000 โดส ให้กลุ่มเสี่ยง 607 (ชาวต่างชาติที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป + ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง) และนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • 5,000 โดส สำหรับการศึกษาวิจัยและตอบโต้การระบาด

 

กรมควบคุมโรค Pfizer

วัคซีน Pfizer กับการจัดสรรก่อนของจะมา (5)

วันที่ 30 กรกฎาคม คณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีมติจากที่ประชุมให้จัดสรรวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยแบ่ง 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ได้และไม่ได้) 

 • กลุ่มที่เข้าเกณฑ์ได้รับไฟเซอร์ โดยได้รับเป็น Booster Dose ไม่มีการให้เป็นเข็ม 1
 • กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์เพราะได้รับวัคซีนชนิดอื่นไปก่อนแล้ว 

ไฟเซอร์ วัคซีน เกณฑ์ แนวทางจัดสรรวัคซีนหลังทำพิธีมอบแล้ว

เกณฑ์การให้วัคซีน Pfizer เปลี่ยนไปอีกครั้งในวันที่ 2 สิงหาคม โดยคราวนี้จัดสรรให้ 700,000 โดส ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ นักศึกษาแพทย์ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก็บศพ สัปเหร่อ นอกจากนี้ยังปรับเกณฑ์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้วัคซีนใดๆ ให้สามารถรับวัคซีน Pfizer ได้ 2 เข็ม และสามารถฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ ดังอินโฟกราฟิกด้านล่าง

บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่จะได้ Pfizer 

 • 600,000 โดส สำหรับคนที่ฉีดซิโนแวค/ซิโนฟาร์มแล้ว 2 เข็ม
 • 50,000 โดส สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนใดๆ มาแล้ว 1 เข็ม ให้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 
 • 47,000 โดส สำหรับ 23,850 คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆ ให้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็ม 1 และ 2
 • 2,300 โดส สำหรับคนที่ติดโควิดและไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน ให้ฉีด Pfizer เป็นเข็ม 1 ห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ Pfizer เพราะถือว่ายังมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ

 • คนที่ได้ฉีดแอสตร้าฯ ไปแล้ว 2 เข็ม
 • คนที่ได้ฉีดซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม และได้แอสตร้าฯ เป็นเข็มที่ 3
 • คนที่ฉีดไขว้ไปแล้ว คือได้ฉีดซิโนแวค 1 เข็ม ต่อด้วยแอสตร้าฯ อีก 1 เข็ม

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข (2 ส.ค. 64)

ย้อนอ่านไทม์ไลน์และตัวเลขการจัดสรรที่ SPRiNG เคยนำเสนอ

สรุปการจัดสรรวัคซีนที่เปลี่ยนไปจนสับสน

 • เกณฑ์การให้วัคซีนไฟเซอร์ฉบับแรกนั้น จัดสรรเพื่อเป็น เข็มกระตุ้น แต่ล่าสุดเปลี่ยนมาเป็น เข็มแรก สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้วัคซีนโควิดมาก่อน
 • ช่วงที่ประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเลือกได้ว่า จะรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ พร้อมบอกว่า ไม่มีการบังคับ และไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าไฟเซอร์จะเข้ามาเมื่อไหร่ ส่งผลให้บุคลากรด่านหน้าส่วนหนึ่งตัดสินใจรับแอสตร้าฯ แทนการรอไฟเซอร์
 • จำนวนโดสที่สลับไปมาระหว่าง 1.5 ล้านโดส 1.54 ล้านโดส และล่าสุด 1,503,450 โดส ทำให้เกิดความสับสนปนสงสัยว่า ไทยรับวัคซีนไฟเซอร์มาเท่าไหร่กันแน่ และตัวเลขที่ไม่เหมือนตอนต้นนั้นเป็นเพราะมีการจัดสรรวัคซีนให้คนนอก VIP หรือ VVIP หรืออย่างไร

ยังงงอยู่มั้ย?

การจัดสรรวัคซีนหลายรอบกระตุ้นให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ต้องออกมายืนยันตัวเลขวัคซีนที่ได้รับอย่างเป็นทางการจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยว่า ได้ไฟเซอร์มาทั้งสิ้น 1,503,450 โดส 

และเพื่อให้การจัดสรรวัคซีนโปร่งใส ตรวจสอบได้ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กล่าวว่า

"ไฟเซอร์ในล็อตนี้ทั้งหมด ทุกคนหลังจากฉีดแล้วจะต้องรายงานกลับมา ชื่อทั้งหมดที่ได้ฉีด 1.5 ล้านโดสนี้ จะมีข้อมูลให้ตรวจสอบ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้รวบรวมให้”

related