Spring News

"ศบค." เปิดสาเหตุ "Antigen Test Kit " ให้ผลตรวจ "ปลอม" ได้

02 ส.ค. 2564 เวลา 17:14 น. 81

"ศบค."เผยข้อมูล ปัจจัยที่อาจทำให้ผลการทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง ในกรณีผลตรวจที่เป็นบวกและผลตรวจที่เป็นลบ

วันที่ 2 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลการทดสอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง ในกรณีผลตรวจที่เป็นบวกและผลตรวจที่เป็นลบซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุได้ดังนี้

ผลบวกปลอม (False Positive) ไม่ได้ติดเชื้อโควิด แต่ให้ผลการทดสอบเป็นบวกได้แก่

1.การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้

2.การติดเชื้อไวรัส หรือจุลชีพอื่นๆ 

3.ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง อาทิ อ่านผลเกินเวลาที่กำหนด

4.สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผลลบปลอม (False Negative) เป็นผู้ติดเชื้อโควิด แต่ให้ผลการทดสอบเป็นลบได้แก่

1.เพิ่งติดเชื้อในระยะแรกมีปริมาณไวรัสต่ำ

2.การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง

3.ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง อาทิ ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด หรือปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ