svasdssvasds

สรุป 3 แนวทางที่ทำได้ เมื่อต้องการซื้ออาหารจาก ร้านอาหารในห้าง

สรุป 3 แนวทางที่ทำได้ เมื่อต้องการซื้ออาหารจาก ร้านอาหารในห้าง

ศปก.ศบค. เคาะข้อสรุป การซื้ออาหารในห้างฯและศูนย์การค้า สามารถทำได้ 3 แนวทาง คือ สั่งซื้อแบบเดลิเวอรี่ /โทรสั่งร้านแล้วนัดรับอาหารที่จุดจัดเตรียม / ร้านนำสินค้าปรุงสำเร็จมาวางจำหน่ายได้

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. สรุปเรื่องการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 30  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ซื้อตามระบบนำส่ง (Delivery) ไปส่งที่บ้านหรือที่ทำงาน

2. สามารถโทรสั่งร้านอาหาร ร้านอาหารในห้าง และ Supermarket  ให้นำมาส่งในที่ที่จัดให้รับอาหาร โดยห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ จะจัดเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต กำหนดเป็นพื้นที่รอคิว ซึ่งมีบริเวณพักคอย/เว้นระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

3. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ภายในห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถนำส่งอาหาร/เครื่องดื่ม  มาวางจำหน่าย ณ จุดที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้ภายใน/บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตได้

สรุป 3 แนวทางที่ทำได้ เมื่อต้องการซื้ออาหารจาก ร้านอาหารในห้าง

ที่มา ศปก.ศบค.

related