โฆษกรัฐบาล วอนผู้ชุมนุม นึกถึงบ้านเมือง เตือน โทษหนัก คุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

05 ส.ค. 2564 เวลา 8:19 น. 1

โฆษกรัฐบาล วอนผู้ชุมนุมนึกถึงบ้านเมือง หลังราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามชุมนุม มีความผิดจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท ยืนยัน ประชาชนยังมีสิทธิ-เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

วันที่ 5 ส.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววิงวอนผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือชุมนุมทางการเมืองว่า ขอให้ห่วงใยความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและบุคคลอื่นทั่วไป รวมทั้งยังมีความผิดทางอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง การห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9 ได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามชุมนุม มั่วสุม ทั่วราชอาณาจักร ฝ่าฝืนคุก 2 ปี มีผลทันที

เดือด ! ประกาศห้ามทาครีมกันแดดบางชนิดเที่ยวทะเล ฝ่าฝืนปรับ 1 แสนบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศป่วยโควิด-ฉีดวัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังอยู่ในข้อกำหนดของการบริหารสถานการณ์ในฉุกเฉิน ห้ามการรวมกลุ่มและจำกัดการเคลื่อนที่ของบุคคล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนตลอดว่า การที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัว ยิ่งเพิ่มโอกาสในการแพร่/รับเชื้อไวรัส โควิด-19 และอาจจะนำปสู่การแพร่ระบาดในครอบครัวหรือชุมชนมากยิ่งขึ้น ทำให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอยืนยันว่า ประชาชนยังคงมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสุจริต และยังสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเบาแสะการกระทำผิดถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงผ่านช่องทาง 1111  ด้วยจึงอยากขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุมอีกครั้ง ให้คำนึงถึงประเทศชาติและความพยายามของทุกฝ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  เพราะทุกคนคือคนไทย และขอขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทางศบค.ประกาศออกมาแล้วก่อนหน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ