svasdssvasds

สธ. แจงปมถอดงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ไม่ใช่รักษาโควิดไม่ได้ผล

สธ. แจงปมถอดงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ไม่ใช่รักษาโควิดไม่ได้ผล

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจงปมถอดงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" เหตุมาจาก พบข้อผิดพลาดเรื่องตัวเลขในงานวิจัย ยันเดินหน้าที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มที่มีอาการน้อยต่อไป

ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุถึง นักวิจัยไทยขอถอดงานงานวิจัยฟ้าทะลายโจรในการรักษาโควิด-19 กลับมาชั่วคราว ว่า พบข้อผิดพลาดเรื่องตัวเลขในงานวิจัยเพียงเล็กน้อย จึงได้ดึงงานวิจัยกลับมา ไม่ได้โดนปฏิเสธจากวารสารทางวิชาการ  ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขแล้วจะเสนอกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง ยืนยันว่าการถอนกลับไม่ใช่เหตุผลด้านข้อมูลสรรพคุณหรือประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรตามที่มีข้อกังวลกัน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ทดลองใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการเล็กน้อยและมีแนวโน้มที่ได้ผลดีโดยเฉพาะการลดการพัฒนาของโรคไม่ให้เกิดความรุนแรงจนถึงขั้นปอดอักเสบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"หมอสันต์" แนะถอนงานวิจัย "ฟ้าทะลายโจร" ลดปอดอักเสบ เหตุหลักฐานไม่เพียงพอ

อย. เผยรายชื่อ 6 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรผิดกฎหมาย

ผงะ!!! เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา บรรจุผงบอระเพ็ดแทนผงฟ้าทะลายโจร

ส่วนผลการทดลองศึกษาอาการปอดอักเสบพบว่าในกลุ่มที่ได้สารสกัดฟ้าทะลายโจร 29 ราย พบว่าผู้ป่วยทุกคนไม่มีอาการปอดอักเสบ ส่วนกลุ่มที่ได้ยาหลอก  28 ราย พบมีปอดอักเสบ 3 ราย หรือร้อยละ 10.7 เมื่อคำนวณทางสถิติแล้วมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่  P = 0.112  ในตัวเลขตรงนี้เอง คือ จุดที่คำนวณผิดในการส่งรายงานวิจัยในครั้งแรก ที่ส่งไปในตัวเลข P = 0.03 

ส่วน การศึกษาการคงอยู่ของไวรัสวันที่ 5 เมื่อได้รับการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจร พบ ว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจรพบเชื้อคงอยู่ 10 รายจาก 29 ราย หรือ ร้อยละ 34.5 ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกคือไม่ได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร 28 ราย พบวันที่ 5 มีเชื้อไวรัสคงอยู่ 16 ราย หรือร้อยละ 57.1 ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว ทำให้เห็นว่าฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิภาพในการรักษา 

พญ. อัมพร ยืนยันว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจรยังคงเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วงระยะอาการเริ่มต้น และ ยาสมุนไพรสารสกัดฟ้าทะลายโจร ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รายการ คือ ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจรมีข้อบ่งชี้การใช้บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกสองข้อบ่งชี้ใช้กับผู้ป่วย โควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง 

ส่วน ข้อห้ามในการใช้ฟ้าทะลายโจร ห้ามใช้ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์, หญิงให้นมบุตร, ผู้ป่วยโรคตับโรคไต และข้อควรระวังไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เพื่อความปลอดภัย

related