กทม. ขอบคุณทีมชมรมแพทย์ชนบท ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด

11 ส.ค. 2564 เวลา 10:37 น. 5

กรุงเทพมหานคร ขอบคุณชมรมแพทย์ชนบท ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.ที่ผ่านมา

วันนี้ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมชมรมแพทย์ชนบท โดยมี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ผู้แทนรับมอบ

ซึ่งทีมแพทย์ชนบท ได้ร่วมปฏิบัติการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัด ระหว่างวันที่ 4-10 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยมี นพ. ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร พญ.ภาวิณี รุงทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. และ พญ. อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร

ชมรมแพทย์ชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายภาคประชาชน จัดทีมปฏิบัติการกู้ภัยโควิด-19 กทม.และปริมณฑล จำนวน 41 ทีม ลงพื้นที่ชุมชนให้บริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test kit หรือ ATK พร้อมให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสม

แจกยาฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ในการดูแลรักษาตนเอง และให้บริการวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยง สำหรับในครั้งนี้นับเป็นการร่วมลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 1 ร่วมลงพื้นที่เมื่อวัน 14-16 ก.ค.64 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21-23 ก.ค.64)

ชมรมแพทย์ชนบท

- พื้นที่ดำเนินการสะสม 196 จุดตรวจ รวม 369 ชุมชน

- มีประชาชนรับบริการสะสมจำนวนทั้งสิ้น 141,516 ราย

- พบผลติดเชื้อสะสมจำนวน 15,588 ราย คิดเป็นร้อยละ 11

สำหรับผลการตรวจผู้ป่วยทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียว จำนวน 10,838 ราย ระดับสีเหลือง จำนวน 4,427 ราย และระดับสีแดง จำนวน 323 ราย แจกยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 3,509 ราย และแจกยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 8,939 ราย  และให้บริการวัคซีนสะสม จำนวน 7,412 ราย

ชมรมแพทย์ชนบท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ