svasdssvasds

ชมรมแพทย์ชนบท เสนอแนวทาง 6R กู้วิกฤตโควิดกรุงเทพฯ

ชมรมแพทย์ชนบท เสนอแนวทาง 6R กู้วิกฤตโควิดกรุงเทพฯ

ชมรมแพทย์ชนบทได้ประมวลข้อมูลในปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุง 2 ครั้ง และได้เสนอแนวทาง 6R กู้วิกฤตโควิดกรุงเทพฯ ในที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุข


ชมรมแพทย์ชนบท
เสนอแนอทาง กู้วิกฤตโควิดกรุงเทพฯ ในที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทางชมรมแพทย์ชนบท ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดในกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุม EOC ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา

ชมรมแพทย์ชนบทได้นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุง 2 ครั้ง ตรวจ rapid test ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนแออัดไปทั้งสิ้น 51,389 คน พบผลบวก 6,863 คน คิดเป็น 13.35% และได้นำเสนอข้อเสนอสำหรับการกู้กรุงเทพ ซึ่งสังเคราะห์จากประสบการณ์ 2 ครั้งที่ผ่านมา

ข้อเสนอของแพทย์ชนบท ยังมุ่งเน้นการควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนแออัดให้ได้ เพราะนั่นคือจุดระบาดใหญ่ แล้วกรุงเทพจะรอด เมื่อกรุงเทพรอด ต่างจังหวัดก็จะรอดด้วย เราประมวลแนวทางได้เป็นตัวย่อว่า  6R กล่าวคือ

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. Rapid Testing

แม้เตียงเต็ม จะล้น เรายิ่งต้อง rapid testing โดย ATK-antigentest kit ให้มาก เพื่อแยกผู้ป่วยออกมา

2. Rapid tracing

นำผู้สัมผัสร่วมบ้านร่วมงานมาตรวจให้มากที่สุดในวันเดียวกัน

3. Rapid treatment ด้วย early home favipiravir

จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ทันที ที่พบผู้ติดเชื้อที่มีอาการ หรือมีโรคประจำตัว หรือสูงอายุ เพื่อไม่ให้เขาต้องป่วยหนัก  ส่วนคนติดเชื้อที่ไม่ป่วย ให้ฟ้าทะลายโจร และรับเข้า HI-home isolation ในวันเดียวกัน

4. Rapid vaccination

ฉีดวัคซีนให้เร็วและให้ครอบคลุมในชุมชนแออัด โดยเน้นที่ผู้สูงอายุก่อน และหากมีวัคซีนมากพอก็ฉีดทุกคนที่อายุมากกว่า 18 ปี

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

หากทำทั้ง 4 มาตรการแล้ว จะลดการระบาดได้แน่ ลดการป่วยหนักและการตายลงได้ ส่งผลให้ลดภาวะการมีเตียงไม่พอลงได้  สิ่งนี้คือบทบาทของภาคสาธารณสุขทั้งของ สธ. กทม.และทีมแพทย์ชนบทสามารถดำเนินการร่วมกันได้

และหากรัฐบาลจะกู้กรุงเทพแบบอู่ฮั่นโมเดล ก็ต้องทำอีก2R ก็จะยิ่งสามารถลดการระบาดได้อีก คือ

5. Rapid lockdown

ในชุมชนที่ระบาด เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อออกนอกชุมชน เนื่องจากบางรายมีเชื้อระยะเริ่มต้นแต่ยังตรวจด้วย ATK หรือ rtPCR ไม่พบ  ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้อง lockdown ทั้ง กทม.

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

6 Rapid healing

หากล็อกดาวน์ ก็ต้องมีการเยียวยาผู้คนในชุมชนแออัดนั้นๆ เยียวยาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เขามีรายได้เพื่อสามารถยังชีพได้ในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์ชุมชนของเขา

นี่คือ 6 ข้อเสนอของชมรมแพทย์ชนบท ขณะนี้ทีมแพทย์ชนบทกำลังประสานงาน ระดมความร่วมมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและตอบรับจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชนที่จะร่วมกัน "ปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3" ร่วมกัน เร็วๆ นี้

ชมรมแพทย์ชนบท

ที่มา FB : ชมรมแพทย์ชนบท

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด