Spring News

ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต”

06 ส.ค. 2564 เวลา 6:52 น. 5

(6 ส.ค. 64) ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับประชาชน ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) บริเวณชุมชนบ้านบาตร ซึ่งสามารถรู้ผลตรวจภายในเวลา 30 นาที

โดยประชาชนสามารถ walk-in เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 600 คน การทำงานของทีมแพทย์ชนบทครั้งนี้ เป้าหมายคือค้นหาผู้ติดเชื้อให้มาก เจอให้เร็ว รักษาจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์เร็ว นำเข้าระบบ home isolation จะได้ลดอัตราป่วยหนักที่ต้องการเตียงโรงพยาบาล  และลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องจากการเข้าไม่ถึงยาหรือเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลลงได้

ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต” ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต” ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต”

ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต” ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต” ทีมแพทย์ชนบทตรวจเชิงรุก “เจอเร็ว จ่ายยาเร็ว ลดอัตตราการเสียชีวิต”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ