ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 

13 ส.ค. 2564 เวลา 3:20 น. 180

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียง หลังมีการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พร้อมชี้แจง ผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย และรายงานผู้มีอาการไม่พึ่งประสงค์อย่างรุนแรง อีก 5ราย

13 ส.ค. 64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม 1,903,994 โดส โดยระบุว่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,512,90 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 1.38 % = 20,921 ราย จากผู้กรอกแบบสอบถาม 123,350 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.79 % = 11,986 ราย จากผู้กรอกแบบสอบถาม 89,643 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) 0.11 % = 1,721 ราย จากผู้กรอกแบบสอบถาม 61,616 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.61 %

-เหนื่อย เพลีย 0.46 %

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.48 %

-อาการไข้ 0.41 %

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.43 %

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 391,044 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.09 % = 1,356 ราย จากผู้กรอกแบบสอบถาม 12,469 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0. 01% = 148 ราย จากผู้กรอกแบบสอบถาม 6,183 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ จากผู้กรอกแบบสอบถาม 953 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ 0.13 %

-เหนื่อย เพลีย 0.09%

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.10 %

-อาการไข้ 0. 09%

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.09 %

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 1 ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3 ราย จากโรคประจำตัว 2 ราย ไม่ได้ชันสูตร 1 ราย และรอผลการชันสูตร 1 ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 5 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 3 ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 1 ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 1 รายรักษาตัวเป็นปกติแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดผลข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ