Spring News

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

15 ส.ค. 2564 เวลา 5:00 น. 16

ตามที่ ท่านสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาอย่างต่อเนื่อง และทางสวนนงนุชพัทยาเป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยา ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ ระยะทางโดยประมาณ 2,700 เมตร เพื่อ “เปลี่ยนโฉมใหม่ชายหาดพัทยา”

 นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เผยว่าวันนี้ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการเพิ่มช่องทางจาราจร ,ขยายทางเท้า,ปรับปรุงพื้นที่ลานกิจกรรม,เพิ่มพื้นที่จอดรถ,สร้างห้องน้ำเพิ่มรวมไปถึงห้องน้ำคนพิการ และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทั้งหมด  ซึ่งจะทำให้บริเวณชายหาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย,ร่มรื่นสวยงาม เพื่อสร้างทัศนียภาพใหม่ให้กับชายหาดพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

 ทั้งนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ในรูปแบบไทยเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ  ที่จะมาเยือนเมืองพัทยา ชายหาดพัทยามีความพร้อมสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนริมชายหาด หรือเล่นกีฬาทางน้ำ 

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

 

 หลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ นักท่องเที่ยวจะได้เห็น “ชายหาดพัทยาโฉมใหม่” ที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบ มากขึ้น สวนนงนุชพัทยาจะเร่งดำเนินการเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง 10 โซนอย่างเร่งด่วน โดยจะทำการส่งมอบโซนที่แล้วเสร็จก่อนให้กับเมืองพัทยาเพื่อเปิดการให้บริการกับประชาชน

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

“ปรับโฉมใหม่ ชายหาดพัทยา” โดยสวนนงนุชพัทยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ