svasdssvasds

หลายหน่วยงานเดินหน้าหนุน "ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม" รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1%

หลายหน่วยงานเดินหน้าหนุน "ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม" รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1%

สมาคมต่าง ๆ ร่วมกับ SME D Bank เดินหน้าหารือเพื่อหนุนเอสเอ็มอีร้านอาหาร โรงแรม ให้ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1% สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเผยมิติใหม่พิจารณาจากหลักฐานชำระภาษีช่วยเข้าถึงง่ายดันยอดแจ้งความประสงค์กู้ทะลุพันราย

'นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์' กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กล่าวว่า SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการสินเชื่อ  “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ได้จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนและสมาชิกจากสมาคมสนับสนุนเอสเอ็มอีต่าง ๆ ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

ทั้งนี้เพื่อแนะนำพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกของแต่ละสมาคม เข้าถึง “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” ซึ่งมีความพิเศษเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1%ต่อปี  ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี   และที่สำคัญ ใช้กระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ โดยดูจากหลักฐานการเสียภาษีในปี 2563 หรือ 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย และรวดเร็ว

หลายหน่วยงานเดินหน้าหนุนร้านอาหาร โรงแรม รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1% หลายหน่วยงานเดินหน้าหนุนร้านอาหาร โรงแรม รับสินเชื่อดอกเบี้ย 1%

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในโครงการดังกล่าว ได้แก่  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้องพัก   เกสต์เฮ้าส์ และธุรกิจสปาที่ตั้งอยู่ในโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาส์   ใน 10 จังหวัด พื้นที่นำร่องเปิดการท่องเที่ยว รวมถึง กลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เปิดรับแจ้งความประสงค์ในรูปแบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First Come First Serve)   และปิดรับแจ้งความประสงค์เมื่อเต็มวงเงิน 

ทั้งนี้ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ แม้จะพึ่งเริ่มเปิดโครงการ แต่ด้วยกระบวนการพิจารณารูปแบบใหม่ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป้าหมาย แจ้งความประสงค์ขอกู้มาแล้วมากกว่า 1,000 ราย วงเงินมากกว่า 300 ล้านบาท คงเหลือวงเงินประมาณ 800 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เว็บไซต์ของ SME D Bank , Line OA : SME Development Bank  และแอปพลิเคชั่น : SME D Bank      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Call Center 1357

related