svasdssvasds

อัปเดต 7 วัคซีนโควิด นำเข้าเพื่อประชาชน สั่งไฟเซอร์-ซิโนแวค อีก 32 ล้านโดส

อัปเดต 7 วัคซีนโควิด นำเข้าเพื่อประชาชน สั่งไฟเซอร์-ซิโนแวค อีก 32 ล้านโดส

อัปเดตความคืบหน้าการจัดหา 7 วัคซีนโควิด สำหรับใช้ฉีดประชาชนคนไทย ภายหลังกรมควบคุมโรคเตรียมจัดซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 32 ล้านโดส

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนคนไทย ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 23,592,227 โดส

แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 17,996,826 คน ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,109,476 คน ผู้ได้รับวัคซีนไขว้เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (Sinovac – AstraZeneca ) จำนวน 974,563 คน ไม่อาการไม่พึงประสงค์รุนแรง และไม่พบผู้รับวัคซีนสูตรนี้เสียชีวิตจากโรคโควิด ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วย AstraZeneca จำนวน 195,520 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ทั้ง 7 ยี่ห้อให้แก่ประชาชนคนไทย ดังนี้

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) : สั่งจอง 61 ล้านโดส ส่งมอบแล้ว 14.7 ล้านโดส เดือนละ 5 ล้านโดสขึ้นไป จนครบ 61 ล้านโดส วัคซีนบริจาค 1.46 ล้านโดส
วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) : สั่งซื้อ 13.4 ล้านโดส เหลือรับเพิ่ม 5.7 ล้านโดส (ในเดือน ส.ค.-ก.ย.) วัคซีนบริจาค 1 ล้านโดส
วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) : สั่งจอง 20 ล้านโดส ยังไม่ได้มีการส่งมอบ โดยมีเพียงการรับบริจาค 2.5 ล้านโดส แบ่งเป็น 2 ล็อต ล็อตแรกได้รับมาแล้ว 1.5 ล้านโดส ส่วนล็อตที่ 2 อีก 1 ล้านโดส กำหนดส่งในไตรมาส 4
วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson) : บริษัทขอเลื่อนลงนามสัญญา เนื่องด้วยพบปัญหาการผลิต
วัคซีนสปุตนิก (Sputnik) : รอขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้าและส่งมอบแล้ว 5 ล้านโดส
วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)  : องค์การเภสัชฯ/สภากาชาดไทย มีแผนนำเข้า 5 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่งมอบปลายปี 2564 ซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 32 ล้านโดส

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. ได้รับทราบ มติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนไทย เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 ได้เห็นชอบในหลักการจัดหาวัคซีนในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 เพื่อนำมาใช้ในช่วงที่ระยะเวลาที่วัคซีนมีจำกัดเพิ่มเติม ปัญหาเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้า เพราะวัคซีนที่ใช้ปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้น้อย จึงควรเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มความครอบคลุม ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องได้วัคซีน 100 ล้านโดส ในปี 2564

โดยการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มจากบริษัทผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จองซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ล้านโดส รวมถึงให้เจรจาจัดหาวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ล้านโดส ภายในปี 2564 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม จัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ล้านโดส รวม 32 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม แผนการการจัดหาวัคซีนทั้งสิ้น 32 ล้านโดส อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรมควบคุมโรค โดยการมอบอำนาจให้อธิบดีกรมควบคุมโรคการลงนามในสัญญาจองซื้อไฟเซอร์เพิ่ม 10 ล้านโดสนั้น ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและผ่านการเห็นชอบก่อน

related