"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เดินหน้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

17 ส.ค. 2564 เวลา 5:10 น. 65

ช่วงโควิด-19 ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า จึงทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังคงเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า หากค้างชำระมากกว่า 1 เดือน ให้ชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 / 1.1.2 และ 1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เดินหน้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้มีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเก่าสุดก่อน และเลือกค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนถัดไปตามลำดับ

2. กรณีมีค่าธรรมเนียมขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ หรือ ค่าต่อกลับมิเตอร์  จะต้องชำระเงินพร้อมกับค่าไฟฟ้าที่เกินกำหนดการแจ้งเตือนทั้งหมด

อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระได้ที่ แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ