svasdssvasds

พรรคไทยสร้างไทย เสนอหั่นงบประมาณปี 65 ลง 10 % นำไปแก้โควิด

พรรคไทยสร้างไทย เสนอหั่นงบประมาณปี 65 ลง 10 % นำไปแก้โควิด

จากกรณีที่มีการประชุมสภา พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 โดยพรรคไทยสร้างไทย เสนอให้หั่นงบลง 10 % หรือ 3.1 แสนล้านบาท รีดไขมันงบไม่จำเป็นไปแก้โควิด เยียวยาประชาชน

พรรคไทยสร้างไทย ได้แถลงถึงกรณีที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เป็นวันที่สอง โดย นายรณกาจ ชินสำราญ คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ตนขอเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ที่กำลังพิจารณากันอยู่ เป็นจำนวน 10% หรือ 3.1 แสนล้านบาท

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาโควิดและเยียวยาประชาชน เนื่องจากพรรคไทยสร้างไทย เห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ยังคงมีไขมันที่ต้องรีดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนเป็นงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นต่อประชาชน โดยตนขอเสนอวิธีการใช้งบประมาณ 3.1 แสนล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในยามวิกฤต

พรรคไทยสร้างไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นำมางบที่หั่นได้ 3.1 แสนล้าน ซื้อชุดตรวจโควิด วัคซีนมีคุณภาพ

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน กล่าวว่า งบประมาณดังกล่าว สามารถจัดซื้อสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ทั้ง ชุดตรวจ Antigen Test Kit , วัคซีน mRNA และเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เช่น

- จัดซื้อชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit จำนวน 100 ล้านชุด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้ตรวจฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- จัดซื้อวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มเติมอีก 80 ล้านโดส ให้ครบ 100 ล้านโดส วงเงิน 40,000  ล้านบาท

- เยียวยาประชาชน ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน จำนวน 5 ล้านครัวเรือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน วงเงิน 250,000 ล้านบาท

เพราะทั้ง 3 รายการนี้คือสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสูงสุดที่ทุกฝ่ายควรจะเห็นตรงกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ทั้งในแง่การคัดกรอง, ป้องกัน, และรักษาเยียวยา เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการโควิดอย่างยั่งยืน และใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นเพียง 3 แสนล้านบาท

พรรคไทยสร้างไทย

เร่งตรวจเชิงรุก เร่งแยกรักษา และเร่งฉีดวัคซีน mRNA

ส่วน นาย เจตุบัญชา อำรุงจิตชัย รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย  กล่าวว่า ทั้ง 3 โครงการนี้ จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 312,000 ล้านบาท ซึ่งหากตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ลงได้ 10% ก็จะสามารถดำเนินการตามที่พรรคไทยสร้างไทยเสนอได้ และจะช่วยแก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

สอดคล้องกับพิมพ์เขียวสยบโควิดภายใน 60 วัน ของพรรคไทยสร้างไทยก่อนหน้านี้ ที่เราเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าหัวใจของการควบคุมการระบาด คือ ต้องเร่งตรวจเชิงรุก เร่งแยกรักษา และเร่งฉีดวัคซีน mRNA ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์กลายพันธุ์

การล็อกดาวน์ไปพร้อมๆ กับการเร่งทำตามพิมพ์เขียวของพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ ภายใต้งบประมาณอันจำกัดที่เราสามารถทำได้ จากการตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป 10% ตามข้อเสนอดังกล่าว จะช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ที่มา FB : พรรคไทยสร้างไทย : ไทยสร้างไทย เสนอหั่นงบ 3.1 แสนล้าน รีดไขมันงบไม่จำเป็นไปแก้โควิด เยียวยาประชาชน

related