svasdssvasds

สหรัฐฯ เตรียมอนุมัติ วัคซีนไฟเซอร์ เต็มรูปแบบ

สหรัฐฯ เตรียมอนุมัติ วัคซีนไฟเซอร์ เต็มรูปแบบ

องค์การอาหารและยา ของสหรัฐฯ เตรียมอนุมัติวัคซีนต้านเชื้อโควิด19 ของ ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค อย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

องค์การอาหารและยา ของสหรัฐฯ (FDA) เผยว่า วัคซีนป้องกันโควิด19 ของ "ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค" จะได้รับการ 'อนุมัติอย่างเต็มรูปแบบ' ในวันที่ 23 ส.ค. นี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น

วัคซีนไฟเซอร์ ได้ถูกอนุมัติการใช้ในกรณีฉุกเฉิน ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว เพื่อรับมือการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ไฟเซอร์ ไม่สามารถทำการตลาด 'โฆษณา' กับทางผู้บริโภคได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดร.แอนโทนี เฟาชี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า อยากให้วัคซีนโควิด19 ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบ ภายในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อผ่านการอนุมัติดังกล่าวไปแล้วจะช่วยบังคับการฉีดวัคซีนให้แก่บริษัทและสถานศึกษาได้

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 ในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้การฉีดวัคซีน เป็นเหตุให้เกิดการฉีดวัคซีนภาคบังคับในหลายบริษัททั่วประเทศ

related