Spring News

เต็มแล้ว! หลัง รพ.ตำรวจ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ปชช.ทั่วไป

24 ส.ค. 2564 เวลา 1:55 น. 342

เต็มแล้ว! โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไปในวันที่ 24 ส.ค. เวลา 08.00 น. ซึ่งล่าสุดพบว่า ในเว็บไซต์ที่ให้ลงทะเบียน ได้ระบุว่าจำนวนที่รับครบเต็มจำนวนแล้ว ภายในไม่ถึงชั่วโมง

24 ส.ค. 64 โรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ส.ค. เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเเต่วันพุธที่ 1 ก.ย. 64 เวลา 10.00-15.00 น. เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยโรงพยาบาลตำรวจเปิดลงทะเบียนนัดหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 เท่านั้น) สำหรับประชาชน/บุคคลทั่วไป เริ่มลงทะเบียนนัดหมาย โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (จนกว่าจะครบจำนวน) SCAN เพื่อลงทะเบียนผ่าน google form

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • เป็นประชาชนถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการนัดหมายเข้ารับบริการ
  • ฉีดวัคซีนผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลตำรวจ
  • ไม่รับบริการฉีดวัคซีนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบ Walk-in
  • วัคซีนที่ให้บริการฉีด ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริหารจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงพยาบาลตำรวจ

เริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ก.ย. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-207-6000 ในวันและเวลาราชการ ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนสเเกน QR Code หรือลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSedrU37.../closedform

เต็มแล้ว! หลัง รพ.ตำรวจ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ปชช.ทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ