svasdssvasds

เปิดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" ในเด็ก และ 4 อาการจากผลข้างเคียง

เปิดประสิทธิภาพวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" ในเด็ก และ 4 อาการจากผลข้างเคียง

"โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" สภากาชาดไทย เผยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" และผลข้างเคียง อาการในเด็กหลัง "ฉีดวัคซีน"

"โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" สภากาชาดไทย เผยประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ในเด็ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สำหรับ วัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" (Pfizer) เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีการรออนุมัติใช้กับเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ภายในประเทศไทยเป็นชนิดแรก (ณ เดือนสิงหาคม 2564) โดยมีข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยดังนี้ 

ประสิทธิภาพของ "วัคซีนโควิด" "ไฟเซอร์" (Pfizer) ในเด็ก

1.วัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" (Pfizer) มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันโรค โควิด-19 ที่แสดงอาการเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการป้องกันในผู้ใหญ่

2.วัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" (Pfizer) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเด็ก ระดับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่อายุ 16-25 ปี โดยมีระดับภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย. เผยยินดี "ไฟเซอร์" ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนแบบเต็มรูปแบบ แทนใช้ฉุกเฉิน

หมอบุญ พร้อมนำเข้าวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์" 10 ล้านโดส ที่สั่งซื้อก่อนหน้านี้

หมอโอภาส ชี้ คนฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" 2 เข็ม ภูมิเริ่มตก เสี่ยงติดเชื้อ ปอดอักเสบ

ผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 

1.ผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น เจ็บปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 

2.อาการข้างเคียงเฉพาะที่ที่เกิดขึ้นเล็กน้อย เช่น บวม แดงในตำแหน่งที่ฉีด

3.อาการข้างเคียงทั้งระบบ เช่น ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

4.อาการข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นอาการข้างเคียงที่รายงานในอัตราที่ต่ำมาก 

คำแนะนำจากแพทย์ 

จากภาพรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ ที่มีการฉีดในเด็กพบว่า มีผลดีมากกว่าผลข้างเคียง ซึ่งพบได้ในอัตราที่ต่ำ ปัจจุบันในประเทศไทยแนะนำให้ฉีดในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง ซึ่งขณะนี้มีเพียงวัคซีนชนิด mRNA เช่น วัคซีนไฟเซอร์ ที่มีข้อแนะนำให้สามารถฉีดในเด็กได้ ส่วนวัคซีนชนิดอื่น ๆ เช่น วัคซีนชนิดเชื้อตาย หรือชนิดไวรัลเวกเตอร์ ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดในเด็ก

ประสิทธิภาพของวัคซีน Pfizer ในเด็ก

related