svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจกรณีผู้กำกับโจ้ เกือบ 99 % ระบุคอร์รัปชันคือต้นตอปัญหา

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจกรณีผู้กำกับโจ้ เกือบ 99 % ระบุคอร์รัปชันคือต้นตอปัญหา

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ อันดับ 1 ร้อยละ 98.9 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,091 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2564 และเผยแพร่ผลสำรวจเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

ผู้กำกับโจ้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบว่า ร้อยละ 98.9 ระบุปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นต้นตอปัญหาใหญ่ในระบบราชการที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งผ่าตัด สะสางครั้งใหญ่

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เชื่อมั่นต่อการแถลงข่าวเหมือนการตัดตอน ควรขยายผลให้กระจ่างเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นหลายระดับ เช่น กรณีรถหรู เงินฝากและผลประโยชน์อื่น ๆ

ร้อยละ 98.1 เชื่อว่ามีการเชื่อมโยงเป็นขบวนการในหลายระดับ

ร้อยละ 92.1 ไม่เชื่อมั่นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ที่ยังมีการรีดไถ ตบทรัพย์ ยักย้ายถ่ายเทของกลาง

ร้อยละ 92.0 ระบุต้องปฏิรูปการทำงานแก้ปัญหายาเสพติดของ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหาร ศุลกากร และอื่นๆ โดยเฉพาะยังพบการส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม

ผู้กำกับโจ้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า โพลนี้สะท้อนความเข้าใจของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์เชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีตำรวจคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติด ที่จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า มีขบวนการโยงใยเบื้องหลังไม่สามารถทำเองลำพังได้ มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องส่งต่อเชื่อมโยงรับประโยชน์กันหลายระดับ มีการละเว้นหน้าที่ด้วยการปล่อยยาเสพติดผ่านเข้าและส่งออกต่างประเทศตามที่มีปรากฎเป็นข่าวต่อเนื่อง

ส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำ ที่ยังมีการรีดไถตบทรัพย์ผู้ต้องหา และยักย้ายถ่ายเทของกลาง ไม่เชื่อมั่นต่อการตัดตอน แถลงข่าวและตัดตอนสอบสวนเชื่อมโยง อยากเห็นความจริงใจของรัฐบาล และสนับสนุนนายกฯ ถือธงนำ แก้ปัญหาแบบไม่ไว้หน้า

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า เสียงสะท้อนของประชาชนดังกล่าวเป็นความสั่งสมภาพความแคลงใจหน่วยงานรัฐที่ปรากฏกับสังคมมาต่อเนื่องยาวนาน มีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกลไกของรัฐ ที่ต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจกับการขุดรากถอนโคน อิทธิพลของขบวนการค้ายาเสพติด และการทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ในทุกวงการ

โดยเฉพาะ กรณี ผู้กำกับโจ้ ที่เห็นวงจรของปัญหาจากหน่วยงานรัฐ มีหลายตัวละครปรากฏที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในความจริงใจตัดเนื้อร้ายทิ้งจริงหรือ ทั้งตำรวจ ศุลกากร ที่มักปรากฏนำเข้ารถหรูและยาเสพติดหลุดออกนอกประเทศอยู่บ่อยครั้ง

ปปง.ที่สอบโยงเส้นทางการเงินแบบชนตอแล้วหยุด ป.ป.ส.ที่ยังไม่เห็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานที่ยังไม่สามารถถ่วงดุลกัน หรือว่าจะมีมือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังจริง และเชื่อว่าสังคมยังจับจ้องรอคำตอบการทำความจริงให้ปรากฏ

ผู้กำกับโจ้

ที่มา ซูเปอร์โพล : ผลสำรวจ ผู้กำกับโจ้ สิ่งที่เห็นกับเบื้องหลังที่ปรากฏ 

related