svasdssvasds

สธ. จัดตั้ง "ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์" บริการถึงที่พักในเขตกทม.-ปริมณฑล

สธ. จัดตั้ง "ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์" บริการถึงที่พักในเขตกทม.-ปริมณฑล

กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์ “ภารกิจลมใต้ปีก” ร่วมกับภาคประชาสังคม จัดส่งถังออกซิเจน/เครื่องผลิตออกซิเจน ผู้ป่วยโควิด-19 ระบบ HI/CI เขต กทม. และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิด “ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์” และเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อภารกิจ “ลมใต้ปีก” จัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่เข้าแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)  และชุมชน/ศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง นอกจากนี้มีการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์ การขนส่ง เบิกจ่าย ที่เป็นระบบตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สธ. เผย เตรียมบูสต์วัคซีนเข็ม 3 ปลาย ก.ย. 3 ล้านคน สั่งเวิร์คฟอร์มโฮมต่อ 1 เดือน

• สธ. เผยแนวโน้มอัตราครองเตียงผู้ป่วย "สีเหลือง-เขียว" กทม.-ปริมณฑล ลดลง

• สธ.ชี้ สถานการณ์โควิดในไทยดีขึ้น คาด ธ.ค.นี้ ใช้ชีวิตแนวใหม่อย่างปลอดภัย

 ภารกิจลมใต้ปีก เป็นความร่วมมือที่เชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ลดอาการรุนแรงและลดเสียชีวิต ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง คือ สายด่วน 1426 / เว็บไซต์ http://oxygen.hss.moph.go.th/ และเครือข่ายจิตอาสา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดร.สาธิตกล่าว

สธ. จัดตั้ง "ศูนย์ออกซิเจนทางการแพทย์" บริการถึงที่พักในเขตกทม.-ปริมณฑล

 

 ด้านนายแพทย์ธเรศกล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารกรม สบส. จะดำเนินงานในรูปแบบ One Stop Service โดยมีคอลเซ็นเตอร์ สายด่วน กรม สบส. 1426 บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับเรื่องขอสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมให้การประเมินผู้ป่วยและแจ้งข้อมูลความต้องการไปยังหน่วยจัดเก็บออกซิเจนทางการแพทย์ เพื่อจะมีเจ้าหน้าที่ส่งต่อถังออกซิเจน/เครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วยถึงที่พัก พร้อมแนะนำการใช้งาน เปลี่ยนถังใหม่ หรือเติมก๊าซออกซิเจนให้ตามที่ร้องขอ และมีระบบติดตามเก็บคืนอุปกรณ์จากที่พักผู้ป่วย โดยผู้ป่วยหรือญาติไม่จำเป็นต้องเดินทางมาคืนเอง นอกจากนี้ กรม สบส.จะเข้าไปตรวจสอบความต้องการออกซิเจนทางการแพทย์ ผ่านแพลตฟอร์ม “จิตอาสา.แคร์” หรือ https://jitasa.care อีกทางหนึ่งด้วย

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด