svasdssvasds

สธ. เผย เตรียมบูสต์วัคซีนเข็ม 3 ปลาย ก.ย. 3 ล้านคน สั่งเวิร์คฟอร์มโฮมต่อ 1 เดือน

สธ. เผย เตรียมบูสต์วัคซีนเข็ม 3 ปลาย ก.ย. 3 ล้านคน สั่งเวิร์คฟอร์มโฮมต่อ 1 เดือน

สธ. เผย เตรียมฉีดบูสต์วัคซีนเข็ม 3 ปลายกันยายน นี้ 3 ล้านคน โดยมีแนวโน้มว่า จะเป็นผู้ที่ฉีดซิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้มีการชะลอตัว และมีการ ผ่อนคลายกิจกรรมบางส่วน เช่น สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ เปิดห้างสรรพสินค้า โดยมีเงื่อนไขจำกัดการนั่ง และคอมมูนิตี้ มอลล์ และสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

 สำหรับมาตรการอื่นๆ นพ.โอภาสกล่าวว่า ยังคงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเวิร์ค ฟรอม โฮม ต่อเนื่องอีก 1 เดือน เพื่อพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าลดลงไปในระดับไหน หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการอื่นเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เช็กเลย! รพ.จุฬาฯ เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" จำนวนจำกัด

• แม่ร่ำไห้ร้องสื่อ ลูกชายฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" อาการโคม่า ก่อนดับปริศนาคาบ้าน

• ดุสิตโพลชี้คนไทยในยุคโควิด-19 ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ มาตรการองค์กรต่างๆ ก็จะต้องเพิ่มในเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค องค์กรต่างๆ ที่เริ่มผ่อนคลาย ต้องดูเรื่องสถานที่ ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยเฉพาะร้านอาหารที่ติดแอร์ รวมถึงพนักงานต้องฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเอทีเคอย่างสม่ำเสมอ โดยช่วงแรกนี้ ยังไม่บังคับ เพราะการกระจายชุดตรวจ ATK ยังไม่ทั่วถึง แต่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 สำหรับผู้ที่จะต้องฉีดวัคซีนบูสต์เข็มที่ 3 มีประมาณ 3 ล้านคนทั่วประเทศ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่วัคซีนทั้งสองยี่ห้อมีปริมาณมากพอ ซึ่งผู้ที่ได้ฉีดเข็มที่ 3 มีแนวโน้มเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นพ.โอภาสกล่าว

 

related