svasdssvasds

อภ.คาด "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรกถึงไทยช่วง ต.ค.-ธ.ค. 64

อภ.คาด "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรกถึงไทยช่วง ต.ค.-ธ.ค. 64

องค์การเภสัชกรรม เผย บริษัทซิลลิคฯ ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนยืนยันเร่งนำเข้า "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรก ส่งมอบในต้นไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) และส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนครบในไตรมาส 1 ปี 2565 ดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

 จากการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องขององค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ล่าสุด บริษัทซิลลิคฯ ได้มีหนังสือมายังองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นา จะเริ่มทยอยส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) จำนวน 1,958,400 โดส และในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) อีกจำนวน 3,110,400 โดส  

 โดยที่ผ่านมาบริษัท ซิลลิคฯ ได้มีการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นามาโดยตลอด และพยายามอย่างยิ่งยวดในการติดตามเพื่อจะให้ได้วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกสำหรับการส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อมาเสริมแผนการฉีดวัคซีนของภาครัฐและสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทแจ้งว่า หากมีความคืบหน้าในการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกเพิ่มเติม ทางบริษัทจะได้รีบแจ้งให้ทราบโดยทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ด่วน! สภากาชาดไทย ประกาศแผนกระจายวัคซีนโมเดอร์นาไปยังท้องถิ่น

• สหรัฐฉีด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา เข็ม 3 สร้างภูมิคุ้มกันสูง ป้องกันเดลต้าดีกว่า

• รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา" รอบไตรมาส 1 ปี 2565

 โดยทางบริษัทยังได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม และภาครัฐในการเร่งจัดหาวัคซีน เพื่อแก้ปัญหาการะบาดในครั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว

 การที่บริษัทซิลลิคฯ ได้แจ้งความคืบหน้าการส่งมอบมาให้ทราบเช่นนี้ เป็นการยืนยันว่า การส่งมอบวัคชีนยังคงเป็นไปตามกรอบของแผนที่กำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าท่านจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาจากโรงพยาบาลตามที่ท่านได้ทำการจองไว้ โดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยนำเข้ามา ซึ่งองค์การฯจะได้ประสานกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการทยอยจัดสรรกระจายตามสัดส่วนที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้เป็นอย่างเหมาะสม โดยความชัดเจนของจำนวนในการส่งมอบแต่ละล็อตทางบริษัทซิลลิคฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อภ.คาด "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตแรกถึงไทยช่วง ต.ค.-ธ.ค. 64

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด