svasdssvasds

เช็กวันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

เช็กวันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

เปิด วันหยุดเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เหลือ ตรงกับวันไหนบ้าง เช็กที่นี่!

เดือนกันยายน 2564 เดือนนี้มีวันหยุดที่สำคัญ 1 วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในวันหยุดที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนใช้วันหยุดอยู่กับครอบครัวในที่พักอาศัย เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดเดือนกันยายน

24 กันยายน : วันหยุดพิเศษเนื่องในวันมหิดล

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

 

สำหรับวันหยุดเดือนอื่นๆ มีดังนี้

วันหยุดเดือนตุลาคม

13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
22 ตุลาคม : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม

6 ธันวาคม : วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

สำหรับวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำภูมิภาค มีดังนี้

6 ตุลาคม : ประเพณีสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้)
21 ตุลาคม : ประเพณีเทศกาลออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง)

ทั้งนี้ ข้อมูลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

related