Spring News

คลัสเตอร์ใหม่ครู นักเรียน รร.จัดเข้าค่ายติดเชื้อแล้ว 4 รายเสี่ยงอีกเพียบ

06 ก.ย. 2564 เวลา 4:33 น.

พบคลัสเตอร์ใหม่ครู-นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล 4 ราย หลังพบบุคลากรในโรงเรียนติดเชื้อก่อนลามไปยังเด็กนักเรียนอีก 2 โรงเรียน ที่เข้ามาร่วมโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ระบุมีกลุ่มเสี่ยงเป็นร้อย

วันที่ 6 ก.ย.2564 สถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่า มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายหลังพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จำนวน 1 ราย โดยนางลักษณา จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ได้ทำหนังสือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก on site เป็น on Hand ในระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุดมีรายงานว่า จากการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงกับบุคลากรคนดังกล่าว   พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดอีกจำนวน 3 ราย   เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมูลจำนวน 2 รายและโรงเรียนอนุบาลจุนจำนวน 1 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมที่โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัววถาน) ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2- 3 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ได้จัดโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมี นักเรียน ครู จากหลายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจุน มาเข้าร่วมการอบรม และวิทยากรทั้งพระ ตำรวจ และจากโรงพยาบาลเข้าร่วมให้ความรู้จำนวนมาก ทำให้มีผู้มีความเสี่ยงหลายร้อยคนจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการจัดอบรมดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

ขณะที่สถานการณ์โควิดในจังหวัดพะเยาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 9 รายโดยแยกเป็นผู้ป่วยชายในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง 1 ราย และกลุ่มผู้ป่วยจากคลัสเตอร์เดิมในโรงเรียนอำเภอปง พื้นที่ตำบลผาช้างน้อย จำนวน 8 รายทำให้คัตเตอร์แห่งนี้มีนักเรียนและครอบครัวติดเชื้อโึควิดรวม 52 ราย แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด