svasdssvasds

ผลโหวต แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผ่านความเห็นชอบ

ผลโหวต แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผ่านความเห็นชอบ

แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผ่านความเห็นชอบของสภา ได้คะแนน 472 เสียง ในขณะที่ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และงดออกเสียง 187 เสียง

จบสิ้นไปแล้วสำหรับการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ ในวาระที่ 3 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังจากที่เมื่อวานนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ถูกปลดออกจากตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ ทำให้เกิดการคาดการณ์กันว่า ญัตตินี้อาจจะแท้งกลางสภา แต่แล้วในที่สุดก็ผ่านความเห็นชอบ โดยมีผลคะแนน ดังนี้

คะแนนจากวุฒิสภา

โดยคะแนนในส่วนนี้ถือว่าเป็นไฮไลต์ เพราะต้อง ส.ว. 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คนขึ้นไปเห็นชอบด้วย

เห็นชอบ 149 คะแนน

ไม่เห็นชอบ 10 คะแนน

งดออกเสียง 66 คะแนน

สภา

สภา

คะแนนรวมทั้ง 2 สภา

เห็นชอบ 472 คะแนน

ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน

งดออกเสียง 187 คะแนน

related