svasdssvasds

รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม1

รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม1

รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็ม 1 เนื่องจากไม่ตรงกับนโยบายวัคซีนไขว้ สธ. ที่ต้องใช้ซิโนแวคเข็มแรก

วันที่ 10 ก.ย. 2564 รพ.ศิริราช ออกประกาศระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซเนก้า สำหรับเดือนกันยายน ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มที่ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หาก รพ.ศิริราช ได้รับการจัดสรรวัคนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม1

related