svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผย 98.2 % หนุนการตัดสินใจของบิ๊กตู่ ปลดธรรมนัส กับนฤมล พ้น ครม.

ซูเปอร์โพล เผย 98.2 % หนุนการตัดสินใจของบิ๊กตู่ ปลดธรรมนัส กับนฤมล พ้น ครม.

เผยผลสำรวจของซูเปอร์โพล เรื่อง การตัดสินใจของนายกฯ กับ การคัดคนดีเสริมทีม โดย 98.2 % หนุนการตัดสินใจของบิ๊กตู่ ปลด ร.อ.ธรรมนัส กับนฤมล พ้นตำแหน่ง รมช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอ ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การตัดสินใจของนายกฯ หรือบิ๊กตู่ กับการคัดคนดีเสริมทีม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,224 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจของนายกฯ

อันดับที่ 1 ร้อยละ 98.4 สนับสนุนบิ๊กตู่ปรับคณะรัฐมนตรี เอาคนไม่มีผลงานออกและนำคนดีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเสริมทีม

อันดับที่ 2 ร้อยละ 98.3 ยังคงจดจำคำพ่อสอน ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

อันดับที่ 3 ร้อยละ 98.2 สนับสนุนการตัดสินใจของบิ๊กตู่ ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

นายกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องการเห็นให้ นายกฯ จัดการผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวล หรือไม่ ?

2.1 ต้องการ ร้อยละ 98.6

2.2 ไม่ต้องการ ร้อยละ 1.4

3. สนับสนุนนายกฯ ปรับย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมนี้ เอาข้าราชการที่ดี เก่ง กล้าช่วยเหลือประชาชนมาเสริมทีมรัฐบาล และเอาข้าราชการที่ไม่มีผลงานไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม หรือไม่ ?

3.1 สนับสนุน ร้อยละ 90.1

3.2 ไม่สนับสนุน ร้อยละ 9.9

ธรรมนัส

4. ต้องการเห็นนายกฯ พิสูจน์ผลงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไกรัฐ แก้วิกฤตชาติ และประชาชนให้เป็นรปูธรรมมากกว่านี้ หรือไม่ ?

4.1 ต้องการ ร้อยละ 98.6

4.2 ไม่ต้องการ ร้อยละ 1.4

ซูเปอร์โพล

ที่มา ซูเปอร์โพล : การตัดสินใจของนายกฯ กับ การคัดคนดีเสริมทีม

ภาพ FB : นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

related