svasdssvasds

หมอธีระ หวั่นระบาดครั้งใหม่ จากผลตรวจ ATK ไม่ตรง

หมอธีระ หวั่นระบาดครั้งใหม่ จากผลตรวจ ATK ไม่ตรง

"รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์" โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว หวั่นระบาดครั้งใหม่ เดือนตุลาคมนี้ อธิบายผลตรวจ ATK อาจไม่ตรง เกิดผลลบปลอม ทำให้ยอดโควิด19 ต่ำกว่าความเป็นจริง

"รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์" คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "Thira Woratanarat" ถึงกรณีการโควิด19 ด้วย ATK ได้ผลตรวจที่ไม่ตรง ว่า

ด้วยความลักลั่นระหว่างจำนวนติดเชื้อที่รายงาน โดยที่ไม่ได้รวม ATK

แม้บางส่วนของ ATK อาจได้รับการตรวจด้วย RT-PCR ในช่วงระยะเวลาต่อมา แต่เชื่อว่าจะมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเช่นกัน

ยอดติดเชื้อโควิด19 ทั่วโลก

ในภาวะระบาดรุนแรง โอกาส ATK เกิดผลบวกปลอมจะน้อย แปลอีกนัยหนึ่งคือหากตรวจพบผลบวกจะแปลว่ามีโอกาสติดเชื้อจริงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูง ซึ่งจำนวนเหล่านี้หากไม่ได้เข้าตรวจ RT-PCR ก็จะเป็นจำนวนที่ทำให้เกิดภาวะการรายงานสถานการณ์ที่ต่ำกว่าที่เป็นจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดโควิดไทยรายวัน

ในขณะเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะมีการใช้ ATK เพิ่มขึ้น หลังจากรัฐสั่งมา 8.5 ล้านชิ้น และมีการตรวจ RT-PCR ลดลง โอกาสที่จะเกิดปัญหาผลลบปลอมจาก ATK จะมีสูงพอสมควร แปลอีกนัยหนึ่งคือ ตรวจแล้วได้ผลลบทั้งๆ ที่กำลังติดเชื้ออยู่ ซึ่งจำนวนเหล่านี้อาจมีได้ถึงเกือบ 10% ของจำนวนคนตรวจ ATK และก็จะทำให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาวะการรายงานสถานการณ์ที่ต่ำกว่าที่เป็นจริง

กราฟการระบาดในภาพที่ 3 จะเห็นช่องว่างที่ถ่างขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างเส้นที่รายงานทางการแต่ละวัน กับเส้นที่รวม ATK ทั้งนี้ยิ่งหากเปรียบเทียบระหว่างเส้นรายงานทางการแต่ละวัน กับเส้นที่คาดการณ์จากอัตราการตรวจที่ลดลงไปเมื่อเทียบกับเดือนก่อนๆ ก็จะยิ่งพบว่าห่างมากขึ้น และไปกันคนละทาง ทางการชี้ลง แต่อันอื่นชี้ขึ้น

ติดเชื้อรายวันไทย

หากที่วิเคราะห์มาข้างต้นนั้นเป็นจริง ช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงสัปดาห์ที่สองของตุลาคม ก็จะเห็นทั้งเรื่อง"จำนวนติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้น"อันเป็นผลจากมาตรการปลดล็อคเร็วเกินไป ซึ่งน่าจะเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเป็นต้นไป และจะมีโอกาสเห็น"จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยวิกฤติ"ที่น่าจะกลับมาเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอีกราวอย่างน้อย 10% ซึ่งประการหลังนี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของตุลาคม เพราะเงื่อนเวลาที่หน่วงตามธรรมชาติของโรค

หมอธีระ หวั่นระบาดครั้งใหม่ จากผลตรวจ ATK ไม่ตรง

พยายามทำ Fingercross ไว้ระหว่างการวิเคราะห์ หวังในใจลึกๆ ว่าจะไม่อยากให้เกิดขึ้น

หมอธีระ หวั่นระบาดครั้งใหม่ จากผลตรวจ ATK ไม่ตรง

ขอให้เราป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด

ใส่หน้ากากเสมอ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า สำคัญมาก

เลี่ยงการกินดื่มในร้านอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซื้อกลับจะปลอดภัยกว่า

หมอธีระ หวั่นระบาดครั้งใหม่ จากผลตรวจ ATK ไม่ตรง

ด้วยรักและห่วงใย

related