Spring News

"The Bricket" ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด

14 ก.ย. 2564 เวลา 15:08 น. 62

"The Bricket" ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ให้โปรตีนสูง รวมถึงอาจเป็นอาหารทางเลือกใหม่ ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบันแมลงได้รับความนิยมและถูกนำมาประยุกต์รวมถึงใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารรับประทานอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก เนื่องจากมีงานวิจัยต่างๆได้ให้การรับรองว่าแมลงเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง รวมถึงสามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรป เช่น จิ้งหรีด เป็นต้น

จากกำลังผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของ The Bricket จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผงแป้ง (powder) จิ้งหรีด รวมถึงจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดอบแห้ง The Bricket นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ที่วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (อย., primary GMP หรือ GMP CODEX/HACCP) และผ่านขั้นตอนการคัดสรรและตรวจสอบตามมาตรฐานของ The Bricket เพื่อส่งต่อคุณภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และยังได้รับการสนับสนุนจาก กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม เพิ่มผลผลิต เพิ่คุณภาพและได้มาตรฐานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด