Spring News

The Bricket ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ดีต่อใจ ดีต่อกาย ดีต่อโลก

26 ส.ค. 2564 เวลา 11:19 น. 72

The Bricket ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด พร้อมคุณสมบัติ 3 ดี ได้แก่ ดีต่อใจ ดีต่อกาย และดีต่อโลก ได้รับการสนับสนุนจากกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพ

ในปัจจุบันแมลงได้รับความนิยมและถูกนำมาประยุกต์รวมถึงใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารรับประทานอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก

เนื่องจากมีงานวิจัยต่างๆ ได้ให้การรับรองว่าแมลงเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง รวมถึงสามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรป เช่น จิ้งหรีด เป็นต้น

The Bricket

จากกำลังผลิตเฉลี่ยต่อเดือนของ The Bricket จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผงแป้ง (powder) จิ้งหรีด รวมถึงจิ้งหรีดสดและจิ้งหรีดอบแห้ง The Bricket นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด ที่วัตถุดิบและกระบวนการแปรรูป ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (อย., primary GMP หรือ GMP CODEX/HACCP) และผ่านขั้นตอนการคัดสรรและตรวจสอบตามมาตรฐานของ The Bricket เพื่อส่งต่อคุณภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

และยังได้รับการสนับสนุนจาก กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและได้มาตรฐานอีกด้วย

The Bricket

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ