ผลกระทบระยะยาวของ โควิด-19 Long Covid คืออะไร? แม้หายแล้วอาจมีรอยโรคเหลือ

17 ก.ย. 2564 เวลา 2:49 น. 40

ความน่ากลัวของโควิด19 คือ ไม่ใช่แค่ตอนป่วย แต่หลังจากหายป่วยยังอาจเกิด รอยของโรคทิ้งไว้ หนัก นั่นเรียกว่า ผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 หรือ Long covid19 โดยอาจทำให้ร่างกายมีอาการไปอีกหลายสัปดาห์ 
หรืออาจจะนานเป็นเดือนๆ บางคนถึงขั้นเสียชีวิต

ผลกระทบระยะยาวของ โควิด-19 โดยในบางคน แม้จะหายจากโควิด-19  แต่อาจมีผลกระทบทำให้ร่างกายมีอาการไปอีกหลายสัปดาห์ หรืออาจจะนานเป็นเดือนๆ โดยในแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อเชื้อไม่เท่ากัน

อ่านเพิ่มเติมได้ : Long Covid บางสิ่งที่เปลี่ยน อาการที่แปลก แม้จะหายจากการติดเชื้อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ