svasdssvasds

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศให้ผู้เข้าใช้บริการร้าน  Second Café by Warasub อำเภอสันทราย ร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก และสวนจันทร์สุวรรณ อำเภอแม่ออน เฝ้าสังเกตอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด พร้อมกักตัว14วัน 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้าน Second Café by Warasub อำเภอสันทราย ร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก และสวนจันทร์สุวรรณ อำเภอแม่ออน สังเกตอาการตนเอง และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วงนี้ยังคงเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานเป็นหลัก โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ซึ่งมาจากประเทศเมียนมาร์ 1 ราย กรุงเทพมหานคร 3 ราย ตาก 1 ราย กำแพงเพชร 5 ราย ภูเก็ต 2 ราย เชียงราย 1 ราย และลำพูน 2 ราย

อีก 23 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านเมายำคาเฟ่ ร้านดีเค เมทัลชีท และครอบครัว 6 ราย โดยเป็นพนักงานร้านดีเค เมทัลชีท 1 ราย เป็นคนในครอบครัวพนักงานปั๊ม PT หางดง 1 ราย และอีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสของลูกค้าและพนักงานร้านเมายำ คาเฟ่ ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มต่อไปที่ร้านหลู้ไฮเวย์ และร้านข้าวต้มชาววัง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง รวมผู้ติดเชื้อสะสม 68 ราย, พนักงานห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และครอบครัว 2 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของคนขายอาหารที่ Canteen ของพนักงาน และอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของครอบครัวแม่บ้าน พบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย, หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 2 ราย

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน Second Café by Warasub อำเภอสันทราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย จึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน, เทศบาลตำบลสันกำแพง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงานกองการศึกษา พบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย, เดอะ ไทม์ มูฟเม้น ย่านเจ็ดยอด อำเภอเมือง 1 ราย, ครอบครัว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 2 ราย, บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 1 ราย, ครอบครัวหมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 2 ราย และครอบครัวหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 2 ราย

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

ส่วนอีก 4 ราย เป็นการติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย ทั้งหมดพบระหว่างการกักตัว โดย 1 ราย เป็นพนักงาน และอีก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสพนักงาน ซึ่ง CM7787 เป็นพนักงานอีกโรงงานหนึ่ง ทีมรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแล้ว และจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ย. 64) รวมผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้อยู่ที่ 230 ราย

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-16 กันยายน 2564, ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2564 และสวนจันทร์สุวรรณ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศผู้ใช้บริการ 4สถานที่เสี่ยง รีบตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน

related