Spring News

ข่าวปลอม! แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมห่ออาหารผ่านความร้อน เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์

20 ก.ย. 2564 เวลา 8:13 น. 201

ข่าวปลอม! มีการส่งต่อกันเตือนภัยเรื่อง การใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เตรียมอาหารที่ต้องปรุงด้วยความร้อน เสี่ยงทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ ได้ตรวจสอบกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม

จากกรณีชวนเชื่ออ้าง WHO ประกาศเตือน อย่าใช้วัสดุแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ในการเตรียมอาหารที่ต้องปรุงด้วยความร้อน เพราะจะก่ออันตรายต่อสุขภาพของท่าน และก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ที่แน่ชัดได้ มีเพียงปัจจัยที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุ พันธุกรรม และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังไม่มีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แน่ชัดว่า อะลูมิเนียมทำให้เกิดโรคนี้จริง โดยองค์การอนามัยโลก และ European food safety authority (EFSA) รายงานว่า อะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาท ในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท แต่ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

อลูมิเนียมฟอยล์ทำจากโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความสดของอาหาร ป้องกันการสูญเสียน้ำ การซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดี นอกจากนี้ยังป้องกันอากาศภายนอกหรือกลิ่นแปลกปลอมเข้าไปสัมผัส กับอาหารด้วย จึงนิยมนำมาใช้ห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็น ห่อแซนด์วิชและอาหารสำหรับการไปปิกนิก รวมถึงห่ออาหารเพื่อนำเข้าอบหรือย่างด้วย

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จ หากต้องการข้อมูลข่าวสารจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ anamai.moph.go.th/th หรือโทร 02-590-1000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : อะลูมิเนียมเป็นสารพิษต่อระบบประสาท ในผู้ป่วยโรคไตมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคเกี่ยวกับระบบประสาท แต่ไม่คิดว่าการได้รับอะลูมิเนียมจากอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Cr. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ